preals
facebook
preals - kontakt

O PReal`s public relation

Agencja public relations

Biuro Obsługi Klienta
Agencja PR
PReal's public relations
Warszawa

czynne:
poniedziałek - piątek
w godzinach 9:00-17:00

bok@preals.pl

tel.: +48 22 379 79 79
faks: +48 22 379 79 71

 

o PReal`s

Dlaczego warto korzystać z PR

W obecnych czasach, u progu apogeum konkurencyjności wspieranej przez rosnące bariery wejścia na każdy rynek, zarówno konkurencji doskonałej, jak i struktur oligopolu, rodzi się potrzeba stwarzania nowych możliwości wspierania funkcjonowania organizacji w otoczeniu konkurencyjnym

Samo wejście na rynek, jak i utrzymanie organizacji czynnej gospodarczo, wymaga elementów wspierających. W aspekcie rosnących potrzeb organizacji − wykraczanie poza maksymalne możliwości marketingu − zainteresowaniu firm ukazuje się nowa dyscyplina nauki, public relations (PR). Dzięki nowoczesnym metodom dwukierunkowej komunikacji pomiędzy organizacją, a jej bezpośrednim i pośrednim otoczeniem, public relations pozwala podnieść efektywność narzędzi marketingu, ale przede wszystkim oferuje nowoczesne, niezależne techniki i metody oddziaływania na tożsamość, reputację i wizerunek.

Młody PR

Młodość tej dziedziny w Polsce rodzi potrzebę dyskusji na temat miejsca public relations zarówno w obszarach teorii, jak i praktyki – hierarchicznego umiejscowienia w strukturach organizacji. Liczne głosy specjalistów praktyków inspirują do podjęcia dyskusji na temat znaczenia interdyscyplinarnego PR w otoczeniu dziedzin i narzędzi pokrewnych takich jak marketing, rzecznictwo prasowe, reklama, relacje z inwestorami, tożsamość korporacyjna i wiele innych. Silny wpływ teorii, wysunięty przez Philipa Kotlera wspiera brak samodzielności PR we wspomniany otoczeniu.

Miejsce PR w organizacji

Warto nieustannie dyskutować na temat definicji pojęcia PR oraz ukazywać różnice pomiędzy public relations, a marketingiem, reklamą oraz kilkoma równie ważnymi zagadnieniami – narzędziami/pojęciami, które, uznawane są za elementy składowe dziedziny bądź pojęcia silnie zależne, bez których sam PR nie byłby w stanie realizować założonych celów. PR funkcjonuje jako samodzielna dziedzina, silnie wspierana i współpracująca ze wszystkimi pojęciami pokrewnymi, gdzie niektóre z nich należy uznać za narzędzia – instrumenty public relations.

Czym jest PR

Na obecnym etapie rozwoju dziedziny public relations bardzo istotne są owe porównania, potrzebna jest również niekończąca się dyskusja, która wsparta rosnącą świadomością społeczną, pozwoli tę dziedzinę określić, a tym samym usamodzielnić. Przedstawiając główne różnice pomiędzy pojęciami, uznać należy za bardzo istotne pokazanie obecnej świadomości społecznej wśród różnych grup wiekowych, która ma bezpośrednie przełożenie na podwaliny trwającej od lat dyskusji na temat miejsca, pojęcia i zawodu PR.

Wiedza czy doświadczenie w PR bardziej się liczy?

Polski rynek wiedzy o public relations obfituje w publikacje i opracowania naukowe opisujące tę dziedzinę, zawód PR-owca, jak również zagadnienia dotyczące samej praktyki, w tym case studies, które są najważniejszym źródłem wiedzy o public relations nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Znawcy tematu, między innymi Andrzej Drzycimski, uważają że w PR teoria stanowi tylko 25% wiedzy ogólnej na temat dziedziny i zawodu PR, pozostałe 75% to wiedza praktyczna – doświadczenie, które można zdobyć pracując w branży public relations. Nie ulega wątpliwości, że dla tak młodej dziedziny w Polsce nieocenionym źródłem wiedzy są wspomniane studia przypadków. Źródłem wiedzy na temat public relations są również liczne magazyny i czasopisma poświęcone tematyce PR.

 

Prekursorzy PR

 

Już w 1990 r. pojawiły się pierwsze polskie książki i publikacje naukowe opisujące tę dziedzinę. Jednymi z najważniejszych autorów zajmujących się dziedziną public relations są: P. Bielawski, Sam Black, Wojciech Budzyński, Piotr Czarnowski, Andrzej Drzycimski, Wojciech Furman, Kuba Giedrojć, Ewa Hope, Alma Kadragic, Tomasz Goban-Klas, Philip Kotler, Jerzy Olędzki, Łukasz Piasta, Barbara Rozwadowska, Tadeusz Sztucki, Dariusz Tworzydło, Krystyna Wojcik, Zbigniew Zelmer.

 

Stowarzyszenia i organizacje PR

 

Poza fachową literaturą funkcjonują w Polsce również stowarzyszenia wspierające działalność public relations: Polskie Stowarzyszenie Public Relations (PSPR) oraz Związek Firm Public Relations (ZFPR). PSPR jest samorządową organizacją zawodową wyższej użyteczności publicznej, istniejącą od 1994 r. Liczy ponad 200. członków będących: pracownikami działów PR w organizacjach gospodarczych, samorządowych i administracji, wykładowcami wyższych uczelni oraz pracownikami lub właścicielami agencji public relations. PSPR dba głównie o właściwe definiowanie pojęcie public relations i stara się wykazywać różnice pomiędzy public relations, marketingiem i reklamą. Prowadzi działalność popularyzatorską i edukacją dotyczącą public relations poprzez inicjowanie i współorganizację różnego typu konferencji i seminariów, podnoszących kwalifikacje specjalistów ds. public relations. W 1996 r. PSPR zostało przyjęte w poczet CERP (Confédération Européenne des Relations Publiques), europejskiej organizacji zrzeszającej narodowe stowarzyszenia Public Relations. ZFPR powstał w styczniu 2001 r. jako reprezentacja branży profesjonalnych usług PR w Polsce.

 
 
 
 
 
Drukujrss