Profesjonalna komunikacja, trwały wizerunek +48 22 379 79 79 bok@preals.pl

Ochrona Wizerunku Lekarzy

Ochrona Wizerunku lekarzy

Ochrona Wizerunku Lekarzy

Ochrona Wizerunku w wariancie Ochrona Lekarzy to pakiet usług rekomendowany dla całego środowiska medycznego, dla osób które prowadzą aktywną praktykę medyczną, a ich wizerunek jest obecny w przestrzeni publicznej, która stanowi potencjalne zagrożenie dla dobrego imienia specjalistów.

Ochrona Wizerunku to autorska usługa, która na rynku polskim pojawiła się w ramach aktywnej działalności PReal’s public relations w 2010 roku jako uzupełnienie podstawowej oferty świadczonych przez Agencję usług. Ochrona Wizerunku Lekarzy to profilowane działania zorientowane na ochronę wizerunku przedstawicieli branży medycznej.

Usługa oferowana jest w ramach miesięcznego abonamentu i realizowana jest w sposób ciągły. W ramach usługi monitorujemy 5 wybranych przez Klienta fraz w języku polskim. Główną zaletą wariantu usługi dla lekarzy jest stały monitoring wizerunku, konsultacje z ekspertami ds. wizerunku, profesjonalne wsparcie administracyjne oraz usuwanie treści prezentowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek każdorazowo na zlecenie Klienta.

Atuty

 • stały monitoring wizerunku,

 • konsultacje z ekspertami na temat wizerunku,

 • wsparcie opiekuna,

 • działania prewencyjne,

 • działania interwencyjne – usuwanie negatywnych treści,

 • stała niska opłata,

 • krótki termin obowiązywania umowy,

 • brak ukrytych opłat i kosztów,

 • skuteczność i profesjonalizm.

Zakres działań

W ramach usługi i umowy realizujemy następujące działania: monitorujemy, konsultujemy, reagujemy, raportujemy. W ramach usługi Klient otrzymuje zestaw niezbędnych działań zapewniających ochronę wizerunku, w tym usuwanie negatywnych treści, które naruszają dobre imię.

Czas umowy

Umowa obowiązuje 12 pełnych miesięcy od daty jej podpisania.

Dodatkowe koszty

Brak.

Płatność

Usługa dostępna jest w ramach abonamentu miesięcznego. Cena za usługę pozostaje stała przez cały okres obowiązywania umowy.

Rabaty

W ramach oferty, dla Klientów korzystających z polecenia zapłaty, oferujemy dodatkowe 10% rabatu na abonament przez cały czas trwania umowy za każdą transakcję zrealizowaną z wykorzystaniem polecenia zapłaty.

Na czym polega usługa?

W ramach usługi realizujemy szereg istotnych działań mających na celu  zabezpieczenie wizerunku Klienta, w szczególności:

 • zbudowanie pełnego obrazu na podstawie treści zgromadzonych w Internecie,

 • analizę i ocenę zgromadzonych informacji,

 • usunięcie negatywnych treści,

 • moderowanie wyników wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych tak, by dostarczyć pożądane treści,

 • bieżący monitoring,

 • doradztwo wizerunkowe oraz w zakresie działań PR.

Dodatkowo w ramach usługi Ochrona Wizerunku eksperci PReal’s oferują pełne wsparcie prawne oraz reprezentację procesową przed sądami powszechnymi.

Zamów już dzisiaj Ochronę Wiezerunku

Chroń swój wizerunek. Zleć profesjonalistom monitoring oraz prowadzenie działań prewencyjnych i interwencyjnych. Zapewnimy Ci wsparcie wraz z ubezpieczeniem w obszarze osobistego wizerunku.

Szczegółowy zakres działań

 • monitoring wizerunku – monitoring Internetu i mediów społecznościowych przeprowadzamy wykorzystując 5 fraz zdefiniowanych przez Klienta, pojedynczo lub wielokrotnie złożonych. Jest to powtarzający się proces, który ma zapewnić pełną wiedzę na temat wszystkich informacji opublikowanych na temat Klienta w przestrzeni publicznej. Monitoring prowadzony jest na bieżąco. Informacje znalezione na temat Klienta zamieszczane są w raporcie miesięczny, który podsumowuje nasze działania. Każda znaleziona informacja oceniana jest przez ekspertów, po to by na bieżąco reagować na sytuacje kryzysowe i rekomendować działania Klientom w obszarze wizerunku. Wnioski tej oceny prezentowane są w raporcie. Monitoring prowadzony jest w języku polskim w najpopularniejszych wyszukiwarkach: Google, Bing, Yahoo,

 • archiwizacja pozytywnych i negatywnych treści – treści znalezione w publicznie dostępnych bazach danych w przestrzeni Internetu i mediów społecznościowych archiwizowane są na bieżąco. Zestawienie zarchiwizowanych treści przedstawiane jest w raporcie miesięcznym w podziale na treści pozytywne, neutralne i negatywne wraz z profesjonalną rekomendacją działań,

 • usuwanie negatywnych treści – w ramach usługi świadczymy działania interwencyjne, które polegają na usuwaniu negatywnych treści z Internetu. Dodatkowo na zlecenie Klienta prowadzimy działania administracyjne i prawne na większą niż określona w umowie skala. Dzięki temu to Klient decyduje o skali i kosztach naszych działań. Usunięcie negatywnej treści jest następstwem działań administracyjnych, lobbystycznych oraz prawnych prowadzonych przez PReal’s. Działamy na rzecz Klienta i w imieniu Klienta w oparciu o stosowne pełnomocnictwa, zawsze na polecenie Klienta,

 • konsultacje PR – specjaliści do spraw wizerunku wspierają proces ochrony wizerunku Klientów ma każdym etapie naszych działań. Doradztwo PR koncentruje się na informacjach opublikowanych w przestrzeni Internetu i działaniach w obszarze wizerunku, których realizacja wpływa pozytywnie na poprawę wizerunku Klienta w przestrzeni publicznej. Eksperci oferują wsparcie merytoryczne w zakresie wypracowania planu działania na wypadek kryzysu wizerunkowego.

 • raporty – regularne raporty prezentujące działania zrealizowane w obszarze wizerunku Klienta.

Dostępność działań w pakiecie zależy od wybranego wariantu usługi.

Dodatkowe działania oferowane w ramach usługi

 • optymalizacja SEO – to proces, który przeprowadzamy po to by docelowo zyskać pełną kontrolę nad treściami publikowanymi w Internecie, a przede wszystkim nad wynikami wyszukiwań w wyszukiwarkach internetowych. Dodatkowo proces optymalizacji pozwala nam zwiększyć ilość wyników wyszukiwania na temat Klienta (marki lub produktu lub usługi lub osoby) w indeksie wyników Google oraz Bing z wykorzystaniem generowanych treści w serwisach internetowych oraz kanałach social media,

 • konsultacje prawne – to wsparcie prawne, które świadczymy w ramach umowy by w pełni zabezpieczyć interesy Klienta. Konsultacje prawne nie uwzględniają reprezentacji prawnej. Konsultacje dotyczą wyłącznie obszaru wizerunku oraz działań i procesów realizowanych w ramach umowy Ochrona Wizerunku,

 • reprezentacja sądowa oraz prawna – w ramach pakietu świadczonych usług Klient otrzymuje dostęp do usług związanych z reprezentacją w sądzie. Świadczenia wynikające z usług ujętych w pakiecie realizowane są na podstawie umowy dodatkowej. W ramach pakietu świadczymy czynności związane postępowaniem przed sądem pierwszej instancji, w tym przygotowanie pozwu
  o zadośćuczynienie/odszkodowanie/inne roszczenia wynikające z umowy Ochrona Wizerunku, stawiennictwo w sądzie, prowadzenie negocjacji i postępowań ugodowych.

Zamów już dzisiaj usługę ochrony wizerunku

Chroń swój wizerunek. Zleć profesjonalistom monitoring oraz prowadzenie działań prewencyjnych i interwencyjnych. Zapewnimy Ci wsparcie wraz z ubezpieczeniem w obszarze osobistego wizerunku.

FAQ

Czym jest usługa Ochrona Wizerunku?

Usługa Ochrona Wizerunku to wysoce specjalistyczna usługa polegająca na aktywnym monitorowaniu wszelkich zagrożeń wizerunkowych, które dotyczą zarówno osób prywatnych jak i osób publicznych, celebrytów, polityków, firm, instytucji i pozostałych organizacji. Ochrona Wizerunku koncentruje się nie tylko na monitorowaniu informacji publikowanych w przestrzeni publicznej, ale także na aktywnym usuwaniu treści naruszających dobre imię, doradztwie prawnym i wizerunkowym, optymalizacji wyników wyszukiwania wyszukiwarek internetowych oraz reprezentacji w sądowych procesach odszkodowawczych.

Jaki jest zakres i zasięg świadczenia usługi?

Usługa Ochrona Wizerunku świadczona jest w szerokim zakresie monitorowania i reagowania na informacje powszechnie uznawane za naruszające dobre imię i publikowane w przestrzeni Internetu, prasy, radia i telewizji. Usługa obejmuje swoim zasięgiem Polskę, Europę i Świat.

Jakie są konsekwencje braku ochrony wizerunku?

Przezorny zawsze ubezpieczony… – to maksyma, która doskonale rekomenduje aktywne monitorowanie wizerunku. Konsekwencje braku monitoringu to przede wszystkim brak dostępu do informacji i wiedzy na temat rzeczywistego wizerunku podmiotu, osoby czy instytucji, który może mieć destrukcyjny wpływ na bieżącą działalność. Brak odpowiedniej świadomości na temat wagi wizerunku w relacjach z najbliższym otoczeniem biznesowym czy personalnym często kończy się utratą zaufania publicznego. Negatywne treści, które pojawiają się w Internecie są często efektem działań niezadowolonego otoczenia lub działaniami zleconymi przez konkurencje. Niepodjęcie działań w sytuacji, gdy w Internecie pojawiają się negatywne treści może doprowadzić nawet do paraliżu w biznesie. W skrajnych przypadkach do zakończenia biznesu.

Czy usługi świadczone są jednorazowo?

Usługa Ochrona Wizerunku to usługa świadczona w sposób ciągły na podstawie wybranego zakresu usługi oraz w określonym umową czasie.

Czy świadczenie usług reguluje umowa?

Tak. Świadczenie usług z zakresu Ochrona Wizerunku realizowane jest wyłącznie na podstawie umowy.

Czy do wykonania usługi przez Agencję potrzebne jest pełnomocnictwo?

Tak. Wymagamy pełnomocnictwa na etapie podpisywania umowy. Dzięki pełnomocnictwu do wykonywania czynności administracyjno-prawnych realizacja usługi przebiega bez aktywnego udziału Klienta. Pełnomocnictwo jest niezbędne do prawidłowego realizowania usługi Ochrona Wizerunku.

Czy dostępne są usługi jednorazowe polegające na usunięciu pojedynczych komentarzy?

Tak. Jednorazowe usunięcie komentarzy jest możliwe. Realizujemy projekty polegające na usuwaniu negatywnych treści wskazanych przez Klienta.

Ile kosztuje usunięcie jednego komentarza?

Każdy projekt polegający na usuwaniu negatywnych komentarzy z Internetu wskazanych przez Klienta wyceniany jest indywidualnie.

Od czego zależy koszt usunięcia komentarza w Internecie?

Koszt usunięcia komentarza zależy od kilku czynników. Po pierwsze od lokalizacji negatywnej treści. Po drugie od lokalizacji serwisu internetowego, na którym opublikowany został komentarz bądź treść. Po trzecie od stopnia skomplikowania indywidualnie badanego przypadku negatywnej treści. Każdy projekt wyceniany jest indywidualnie. Wyceny przygotowuje Dział Sprzedaży PReal’s: bok@preals.pl, + 48 22 379 79 79.

Czy usługi świadczone są 24 godziny na dobę?

Tak. Monitorowanie informacji na temat Klientów realizowane jest przy wsparciu profesjonalnego autorskiego mechanizmu, który dodatkowo wspiera prace Działu Analiz i Monitoringu PReal’s.

Na jaki okres zawierana jest umowa?

Umowa na działania projektowe zawierana jest na czas realizacji projektu, nie dłużej niż na okres 12 miesięcy. Umowy usługi Ochrona Wizerunku zawierane są na okres 12 lub 24 lub 36 miesięcy.

Jakie są dostępne warianty umów?

Usługa Ochrona Wizerunku realizowana jest w oparciu o umowy terminowe projektowe oraz umowy terminowe abonamentowe.

Na czym polega usługa monitoringu Internetu?

Monitorowanie Internetu polega na półautomatycznym agregowaniu zapytań internetowych, ich kolekcjonowaniu oraz przetwarzaniu. Zebrane treści gromadzone są na serwerach PReal’s gdzie poddawane są wnikliwej analizie.

Na czym polega usuwanie opinii z Internetu? Jak to się odbywa?

Usuwanie treści z Internetu polega na usuwaniu treści naruszających dobre imię Klientów. Odbywa się z wykorzystaniem autorskiej metodyki, która stanowi tajemnicę PReal’s.

Czy możliwe jest usunięcie opinii z serwisów społecznościowych?

Tak. Możliwe jest usuwanie wybranych treści z portali społecznościowych. PReal’s w ramach oferty usługi Ochrona Wizerunku monitoruje serwisy społecznościowe oraz usuwa negatywne treści.

Czy możliwe jest usunięcie opinii z serwisów tematycznych takich jak Allegro, Tripadvisors, Opineo?

Tak. Możliwe jest usuwanie wybranych treści z serwisów tematycznych. PReal’s w ramach oferty usługi Ochrona Wizerunku monitoruje m.in. wskazane strony oraz usuwa negatywne treści.

Czy usuwacie wszystkie opinie z Internetu?

Usuwamy treści stanowiące naruszenia różnego rodzaju. Nie usuwamy opinii, które wzbudzają wątpliwości co do obszaru naruszeń.

Czy gwarantujecie usunięcie wszystkich zleconych do usunięcia opinii?

Nie. Internet to wolne medium, w którym opinia stanowi największą wartość. Nikt nie jest w stanie zagwarantować usunięcia wszystkich komentarzy i opinii w Internecie.

Ile kosztuje usługa?

Usługa Ochrona Wizerunku kosztuje adekwatnie do zaangażowania ekspertów PReal’s. W ramach Ochrony Wizerunku świadczymy różnorodne usługi wchodzące w skład wybranego wariantu. Cena zależy od trzech elementów: czasu realizacji, zakresu świadczonych usług (wariantu usługi) oraz skali problemu. Ceny usługi zaczynają się od 399 zł netto w abonamencie miesięcznym.

Jakie są warianty usługi?

W ofercie PReal’s w ramach usługi Ochrona Wizerunku dostępnych jest 7 wariantów:

o Ochrona korporacji (pakiet OW-6-*),

o Ochrona kompleksowa (pakiet OW-5-*),

o Ochrona zaawansowana (pakiet OW-4-*),

o Ochrona rozszerzona (pakiet OW-3-*),

o Ochrona podstawowa (pakiet OW-2-*),

o Monitoring i analiza (pakiet OW-1-*),

o Audyt (pakiet OW-0-*).

W ramach standardowego portfela usług Ochrony Wizerunku oferujemy usługi profilowane pod wskazany grupy zawodowe.

Jaki jest zakres działań we wskazanych usługach?

Zakres działań w obowiązujących wariantach usługi Ochrona Wizerunku Lekarzy został opisany szczegółowo na podstronie: www.preals.pl/oferta/pr/ochrona-wizerunku/lekarze/

Jaką macie skuteczność?

Skuteczność usługi zależy przede wszystkim od skali problemu oraz zasięgu negatywnych treści. Skuteczność usługi obliczona została na poziomie 98 procent wszystkich podjętych spraw w 2016 roku.

Co w sytuacji, kiedy Agencja nie usunie danego wpisu?

Brak skuteczności w obszarze usunięcia wpisu nie wpływa na warunki świadczenia umowy. W przypadku braku prawnej możliwości usunięcia negatywnej treści rekomendujemy Klientom dodatkowe rozwiązania polegające między innymi na depozycjonowaniu negatywnych treści bądź postępowania przed właściwym sądem.

Czy mogę dostać kontakt do firm, z którymi współpracujecie?

Pracujemy na własny rachunek w oparciu o nasz własny know how, a zatem jedyne telefony, które możemy udostępnić to nasze własne.

Czy administrator może przywrócić wpisy po usunięciu?

Administratorzy, którzy szanują przepisy regulujące dobre imię osób i firm usuwają negatywne treści bezpowrotnie. Nie zdarzyło się w historii świadczenia usługi byśmy mieli do czynienia z sytuacją, w której negatywne treści zostały przywrócone. Owszem spotykamy się z sytuacją, w której hejt wraca w efekcie działań podejmowanych przez osoby za niego odpowiedzialne.

Czy istnieje możliwość usunięcia całego wątku na portalach typu Gowork?

Tak. Istnieje taka możliwość.

Czy usuwacie wpisy, które znajdują się na serwerach zlokalizowanych poza granicami UE?

Podejmujemy działania mające na celu usunięcie wpisów zlokalizowanych poza granicami Polski oraz Unii Europejskiej. Proces jest wyjątkowo skomplikowany, czasochłonny i wymaga dużych nakładów finansowych.

Jakie formy płatności są akceptowane?

Usługa Ochrony Wizerunku oferowana jest na podstawie umowy i w ramach miesięcznego abonamentu. Wynagrodzenie Agencji naliczane jest na podstawie faktur VAT. Płatność realizowana jest przelewem na konto Agencji.

Czy są ukryte koszty?

Nie. W każdym przypadku Klient zna pełne koszty usługi. Jeśli wymagane są dodatkowe działania spoza pakietu usług wchodzących w skład wybranego pakietu usługi Ochrona Wizerunku listę rekomendowanych działań dodatkowych przedstawiamy do akceptacji Klienta.

Porozmawiaj z ekspertami PReal’s na temat usługi

Powyżej publikujemy listę najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami. Na dodatkowe pytania Klientów odpowiadają pracownicy Działu Obsługi Klienta PReal’s od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Zapraszamy.

Ubezpieczenie na wypadek naruszenia dobrego imienia

W ramach współpracy partnerskiej z firmą ubezpieczeniową oferującą ubezpieczenia specjalistyczne, które swoim zakresem obejmują ochronę ubezpieczonego na wypadek naruszenia dobrego imienia i kosztów związanych z usunięciem szkód związanych z tym naruszeniem, PReal’s jako pierwsza Agencja PR w Polsce oferuje kompleksowe usługi Ochrony Wizerunku. 

Dzięki połączeniu zalet usług Ochrony Wizerunku PReal’s z ochroną ubezpieczeniową Klienci Agencji zyskali profesjonalny pakiet, który na wypadek uszczerbku na wizerunku zapewnia ochronę dobrego imienia i zwrot kosztów poniesionych na jego odbudowę.

Zapraszamy do kontaktu by poznać szczegóły. 

Ubezpiecz wizerunek firmy i zarządu.

Ubezpieczenie oferowane przez partnerów PReal’s zabezpiecza wizerunek firm i ich przedstawicieli na wypadek uszczerbku na dobrym imieniu. Eksperci PReal’s rekomendują ubezpieczenie wizerunku, które na wypadek jego naruszenia pozwala uzyskać odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów.