Profesjonalna komunikacja, trwały wizerunek +48 22 379 79 79 bok@preals.pl

Dlaczego PR?

Dlaczego PR jest potrzebny w bieżącej działalności firm?

W obecnych czasach, u progu apogeum konkurencyjności wspieranej przez rosnące bariery wejścia na każdy rynek, zarówno konkurencji doskonałej, jak i struktur oligopolu, rodzi się potrzeba stwarzania nowych możliwości wspierania funkcjonowania organizacji w otoczeniu konkurencyjnym.

Samo wejście na rynek, jak i utrzymanie organizacji czynnej gospodarczo, wymaga elementów wspierających. W aspekcie rosnących potrzeb organizacji − wykraczanie poza maksymalne możliwości marketingu − zainteresowaniu firm ukazuje się niedoceniana i nieznana w pełni funkcja public relations (PR).

Dzięki nowoczesnym metodom dwukierunkowej komunikacji pomiędzy organizacją a jej bezpośrednim i pośrednim otoczeniem, public relations pozwala podnieść efektywność narzędzi marketingu, ale przede wszystkim oferuje nowoczesne, niezależne techniki i metody oddziaływania na tożsamość, reputację i wizerunek. 

PR to zestaw działań, których głównym zadaniem jest:

  • budowanie wizerunku osób, marek, produktów, usług,

  • budowanie długotrwałych relacji z otoczeniem organizacji,

  • budowanie świadomości istnienia marki,

  • komunikację marki z otoczeniem.