Profesjonalna komunikacja, trwały wizerunek +48 22 379 79 79 bok@preals.pl

PR a human relations

PR a human relations

Kolejnym elementem ściśle zależnym od PR jest HR – human relations. Podobnie jak poprzednie pojęcia, human relation jest również częścią składową PR i jednocześnie narzędziem wykorzystywanym przy planowaniu i realizacji strategii PR-owych

HR wspomaga przede wszystkim zależności międzyludzkie w firmie według głównej doktryny human relations, która brzmi: by osiągnąć pełne zrozumienie organizacji na zewnątrz należy posiadać, jako organizacja, pełne wsparcie kadry – personelu wewnątrz samej organizacji.

Z zasady human relations są to osobne, wydzielone w tym celu komórki, których głównym zadaniem jest kształtowanie i pielęgnowanie pozytywnych relacji zachodzących w społeczności wewnątrz firmy. „PR begin at home” (PR zaczyna się w firmie) – human relations traktowane jest obecnie jako internal (wewnętrzny) PR, dlatego też włączenie w krąg zainteresowań służb PR własnego personelu pracowniczego organizacji prowadzącej PR nie może oznaczać przekazania im pełnej odpowiedzialności za kształtowanie stosunku pracowników do danej organizacji, jej polityki, celów i zadań.

Często zdarza się jednak, iż human relations to funkcja wewnętrzna, obecna tuż obok takich aspektów, jak kreowanie dobrej opinii u pracowników, udziałowców i akcjonariuszy. Bardzo ważnym elementem w budowaniu wizerunku organizacji jest przekonanie do niego własnego personelu, ponieważ to głównie on pełni funkcję łącznika z otoczeniem zewnętrznym − jest nośnikiem opinii.

Oczywistym jest fakt, że PR uczestniczy w procesie kształtowania wizerunku i tym samym w jego poszczególnych obszarach. Należy jednak pamiętać, że jednym z głównych zadań PR jest funkcja informacyjna. Human relations, a tym samym komunikacja wewnętrzna zawierająca się w tym pojęciu, powinny być bardzo ważnym obszarem zainteresowań działań PR. Głównie dlatego, że zła komunikacja wewnętrzna niesie za sobą poważne koszty: niskie morale, ograniczoną produktywność, podwyższony poziom stresu, zły wizerunek wewnętrzny, który w konsekwencji prowadzi do złego wizerunku zewnętrznego, kiepską jakość i niski poziom świadczonych usług.

Human relations charakteryzuje bezpośrednie przełożenie relacji wewnątrz przedsiębiorstwa na relacje z otoczeniem organizacji, a przede wszystkim na wizerunek firmy. Pracownicy są nieocenionym źródłem informacji o organizacji, bo mają największą świadomość jej braków. Zadowoleni pracownicy sprawią, że Twoi klienci również będą zadowoleni, co w efekcie doprowadzi do zadowolenia udziałowców. McKibben zwraca szczególną uwagę na zadowolenie pracowników, które w efekcie przekłada się na jakość ich pracy. Jest to bardzo ważny obszar dla działań wizerunkowych – PR. Zadowolenie i optymizm, który mu towarzyszy przekłada się bezpośrednio na relacje z klientem, szczególnie tych pracowników, którzy mają werbalny kontakt z klientem. Teoretycy i praktycy PR zgodnie twierdzą, że komunikacja wewnątrz organizacji powinna być fundamentem wszystkich innych działań public relations.