Profesjonalna komunikacja, trwały wizerunek +48 22 379 79 79 bok@preals.pl

PR a media relations

Różnice pomiędzy PR a media relations i jego rola w PR

Głównym obszarem działania public relations są relacje z mediami. Media relations są elementem PR, czasem określanym jako narzędzie public relations.

Działania te można podzielić na trzy rodzaje. Pierwszym z nich jest informowanie mediów o działaniach organizacji, planowanych uroczystościach przy użyciu odpowiedniej informacji prasowej, w której skład wchodzą: press statement – oświadczenie prasowe, information release – komunikat prasowy, press release – informacja prasowa, backgroup release – opracowanie prasowe tematyczne, feature release – specjalistyczne informacje tematyczne, artykuły gotowe do druku, wkładki, reprinty.

Drugim rodzajem jest organizacja konferencji prasowych – konferencji informacyjnych, spotkań, seminariów, które mają za zadanie poinformować o ważnym wydarzeniu w organizacji i nawiązanie bezpośrednich kontaktów.

Trzeci, ostatni rodzaj to redagowanie informacji umieszczanych w serwisie internetowym organizacji w zakładce strony korporacyjne. Mówiąc media mamy na myśli: gazety codzienne, tygodniki, czasopisma, magazyny, radio, telewizję i Internet.

Początkowo obszar kontaktów z prasą nazywano press relations, obecnie obowiązuje nazwa media relations, głównie ze względu na upowszechnienie radia i telewizji. Podobnie stało się z nazewnictwem organizowanych dotychczas konferencji prasowych, których nazwa została przemianowana na konferencje informacyjne.

Trudnym zadaniem jest wskazanie różnic pomiędzy wspomnianymi obszarami. Media relations to tak naprawdę część zadań realizowanych przez PR, nie funkcjonuje osobno, jest stale zależny od public relations. Głównym celem media relations jest współpraca z mediami, przekazywania informacji – komunikatów i obsługi podczas konferencji informacyjnych; kontakty z mediami w celu utrzymywania i osiągania rozgłosu, komunikaty o działalności danej organizacji. By nawiązać i podtrzymać pomyślną współpracę, należy uświadomić sobie charakter pracy dziennikarzy oraz wymogi, jakie stawiają podczas pozyskiwania informacji na temat danej organizacji. Należy również pamiętać, iż brak prasy – artykułów prasowych – to zła prasa.