Profesjonalna komunikacja, trwały wizerunek +48 22 379 79 79 bok@preals.pl

PR a propaganda

Różnice pomiędzy PR a propagandą

Propaganda (łac. propagandus – przeznaczony do rozpowszechniania) to proces tworzenia opinii i postaw konkretnej części społeczeństwa zgodnie z intencją ją uprawiającego.

Upowszechnia ideologię wykorzystując przy tym psychologię i psychoanalizę. Różni się od PR sposobem komunikacji i zasadami etycznymi. Jej zadaniem jest stworzenie ruchu lub grupy zwolenników, a twórca tych działań niejednokrotnie pozostaje nierozpoznawalny.

Zadaniem PR jest tworzenie i podtrzymanie dialogu z możliwością zidentyfikowania zarówno nadawcy, jak i odbiorcy komunikatu. Public relations ma na celu osiągnięcie obopólnego zrozumienia i zgody poprzez dialog, zawsze istnieje możliwość dokładnej identyfikacji źródła przekazu lub działalności. Wynika to przede wszystkim z założeń etyki zawodu PR-owca, który zobowiązuje się do informowania w czyim imieniu pracuje.

Ważnym elementem odróżniającym propagandę od PR jest fakt, że propaganda operuje zazwyczaj trybem rozkazującym i jest jednostronna (model jednokierunkowy, nastawiony na realizację celów za wszelką cenę), natomiast public relations koncentruje się na przekazie dwustronnym, co ułatwia zrozumienie komunikatu, dopuszczając jednocześnie argumentację i dyskusję. Ważną cechą odróżniającą PR od propagandy jest fakt, iż public relations kieruje się przede wszystkim zasadami etycznymi, bazując przy tym na sprawdzonych i prawdziwych informacjach. Propagandę zaś charakteryzuje, poza jednostronnością:

  • nieuczciwość,

  • świadomy dobór nieobiektywnych informacji,

  • brak etyki i nastawienie na szybki cel.

Propaganda jest całkowitym przeciwieństwem cech prezentowanych przez PR. Faktycznie jest to zarządzanie komunikacją, jednak w sposób nierzetelny, pozbawiony zasad moralnych. Tego typu działania zostały określone przez teoretyków mianem „czarnego” public relations, negatywnego PR. W PR wykorzystuje się narzędzia perswazji, w propagandzie głównym narzędziem jest manipulacja. Z praktycznego punktu widzenia propaganda jest częścią składową PR, swojego rodzaju narzędziem w niebezpośrednim przełożeniu.