Profesjonalna komunikacja, trwały wizerunek +48 22 379 79 79 bok@preals.pl

PR a publicity

PR a publicity, porównanie terminów

Publicity (polityka rozgłosu) a public relations, czym się różnią i jak bardzo są do siebie podobne?

Publicity uznawane jest za (…) „część składową terminu public relations − tworzenie reputacji” (…), głównie są to działania zmierzające do wpływania przez firmę lub organizację na opinię społeczną, polegające na bezpłatnym przekazywaniu specjalnie przygotowanych informacji poprzez środki masowego przekazu; zaplanowane rozpowszechnianie komunikatów poprzez wybrane media; np. niereklamowe publikacje na temat firmy i jej działalności w środkach masowego przekazu. 

Publicity stanowi nieodpłatną stymulację popytu  Niekiedy, oba terminy public relations i publicity są traktowane jako jedno zbiorcze pojęcie PR. Czasami sam publicity traktowany jest, jako bezpłatna reklama firmy bądź, jako „praktyka robienia rozgłosu” . Przy próbach odniesienia PR do publicity należy pamiętać o głównych cechach samego publicity oraz o różnicach, jakie występują pomiędzy tymi dwoma pojęciami. (…) „Publicity przedstawia przedmiot swojego działania wyłącznie w pozytywnym świetle, bez względu na stopień, w jakim odpowiada to prawdzie”(…); to podsunięta dziennikarzom wiadomości, którą media wykorzystują, ponieważ jest ciekawa i atrakcyjna dla ich odbiorców.

Z reguły są to news release – komunikaty i press kit – teczka dla prasy. Głównie są to komunikaty bezpłatne, których treść ma przysłużyć się danej organizacji. Elementem odróżniającym publicity od PR jest fakt, że komunikaty są niekontrolowaną formą umieszczania informacji w mediach. Od chwili nadania do momentu ukazania się komunikatu decyzję o publikacji podejmuje wydawca.

Często zdarza się, że komunikaty pomimo swej atrakcyjności, nie trafiają do mediów, ponieważ w tym samym czasie pojawia się inna informacja bądź ma miejsce wydarzenie, które przyciąga uwagę większości redakcji. 

Główne różnice pomiędzy PR a publicity to:

•   publicity przedstawia wszystko w pozytywnym świetle,

•   publicity bazuje na najniższych instynktach odbiorców w efekcie krótkotrwale, niesystematycznie i tym samym przeczy to charakterowi działań PR,

•   PR to komunikacja dwustronna (dialog), oparta na etyce i informacji,

•   publicity to jednorazowe akcje, które skupiają się na konkretnym celu, natomiast PR to strategia i długotrwałe działania.

Czytaj także