Profesjonalna komunikacja, trwały wizerunek +48 22 379 79 79 bok@preals.pl

PR a reklama

Czym jest PR, a czym jest reklama?

Reklama

Reklama – każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei albo do osiągnięcia innego pożądanego efektu reklamowego, nadawany za opłatą lub inną formą wynagrodzenia.

Reklama jest formą informacji płatnej, której treść przekazu oraz grupa docelowa określane są z góry, przede wszystkim w celu skupienia uwagi potencjalnych odbiorców, głównie przy użyciu swej siły wizualizacji (krótka, humorystyczna, z odpowiednią linią melodyczną). Jest również fundamentalnym elementem promocji, przekazem o działaniu perswazyjnym. Efektem działania reklamy jest wzrost sprzedaży produktów, wzrost zainteresowania produktem. Reklama jest czynnikiem zwiększającym popyt i tym samym realizuje cele krótkoterminowe, kiedy PR z reguły koncentruje swoje działania, rozkładając je w czasie. Naraża organizację, w przypadku reklamowania produktów niskiej jakości bądź wprowadzania Klientów w błąd, na niebezpieczeństwo utraty zaufania. PR wykorzystuje reklamę jako narzędzie dotarcia z komunikatem do audytoriów, pełniąc często rolę edukacyjną.

Public relations

Public relations uważane jest za informację obiektywną, podczas gdy reklama często manipuluje przekazem i uczuciami odbiorcy. Podstawową różnicą jest fakt, iż reklama może być formą bezosobową, PR nie zawsze (często są to kontakty właśnie interpersonalne, należą do nich np. działania rzecznika prasowego), jak również to, że PR pozostaje bezpłatną formą komunikacji. Obie dziedziny różni również przedmiot działania. 

Reklama skupia się na produkcie (towar, usługa, marka), przedmiotem PR jest firma oferująca produkt, często przedstawiana w sposób zabawny, lekki, przyjemny, a przede wszystkim krótki (można dostrzec również przykłady reklam poważnych − „dostojnych”, które są efektem działań PR i wykorzystania reklamy jako narzędzia wspomagającego kreowanie wizerunku). Reklama jest ogółem działań danego przedsiębiorstwa, polega na promocji sprzedaży i kreowaniu popytu, ma podkreślać mocne strony produktu. Różny jest również przekaz informacji. PR niekiedy formułuje treści, których najważniejszym elementem jest komunikat – bezpłatne ukazywanie przekazów w mediach, upowszechniające jakąś ideę, zachowując przy tym postawę pełną powagi i rozwagi.

Reklama skupia się na widocznej promocji marki i produktu, tak by przekaz był jasno identyfikowany z nadawcą. Przekaz reklamy jest wyłącznie jednostronny (jest monologiem) i jest całkowicie kontrolowany przez nadawcę pod względem treści i sposobu prezentacji. Celem reklamy nie jest przedstawienie faktów o produkcie, ale sprzedanie rozwiązania, udogodnienia czy marzenia. Public relations kieruje swoje komunikaty w oparciu o każdy obszar organizacji, oczekując informacji zwrotnych, nie bacząc ani na częstotliwość ani na dostęp, natomiast reklama skupia swoją uwagę na jednostkach produktów a nie jak PR na całej organizacji.

Reklama dotyczy z reguły konkretnego produktu, bądź gamy produktowej, PR skupia się na organizacji jako całości. Można zatem stwierdzić, że reklama jest narzędziem wykorzystywanym przez PR w trakcie realizacji poszczególnych działań. Reklama to część polityki sprzedaży i instrument urzeczywistniania tej polityki, który ma wzbudzić zaufanie do produktu; instrument, który przede wszystkim uświadamia istnienie produktu. Również aspekt kosztów różni reklamę od PR. Koszty działań public relations mogą być niższe. 

Reklama a PR

Zasadniczą różnicę pomiędzy wspomnianymi zagadnieniami stanowi postrzeganie działań przez samych Klientów. Reklama jest postrzegana niekiedy jako „nachalne” narzędzie, przedstawiające niepełne informacje, często wprowadzające dezinformację do przekazu. Intencją nadawcy jest informowanie, a niekiedy manipulowanie przekazem i uczuciami odbiorcy, co nie występuje w działaniach PR, które głównie opierają się na obiektywizmie. Reklama jest działaniem wielce agresywnym, patrząc na częstotliwość spotów reklamowych w telewizji (PR nie interesuje się częstotliwością), jak również wkraczaniem w kanały komunikacji społeczeństwa informacyjnego. W przypadku działań public relations nie dostrzegamy „przypierania do muru”, nie czujemy się też osaczeni. PR dociera ze swoją informacją – komunikatem – dzięki wytrwałości, systematyczności i konsekwencji działań wyspecjalizowanych komórek. Reklama przynosi najwięcej efektów, kiedy jest integralną częścią planowania całej strategii rynkowej dla produktu, więc elementem działań marketingowych. Reklama na tle PR i dziennikarstwa ma jeszcze jedną twarz. Niestety powszechnym zjawiskiem jest uzależnianie emisji – publikacji informacji – komunikatu organizacji od zamieszczenia reklamy w danym medium. Zjawisko stopniowo zanika, niestety stopniowo. Pozostaje mieć nadzieję, że relacje między mediami a PR ewoluują do poziomu europejskiego i tak jak ujmuje Joanna Bartnik, PR stanie się wsparciem dla mediów (dziennikarstwa).

Główne różnice

Zadania reklamy

 • informacyjne,

 • namawiające,

 • przypominające,

 • umacniające decyzję zakupową.

PR i reklama różnią się głównie w obszarach:

 • adresatów wpływów,

 • przekazywaną treścią – informacją,

 • rodzajem reakcji zwrotnej,

 • czasookresem potrzebnym do osiągnięcia zamierzonych celów,

 • technikami i formami komunikacji,

 • sposobem dostępu do mediów,

 • wpływem na treści zamieszczane w mediach,

 • określeniem skuteczności działań.

Public relations nie należy utożsamiać z reklamą, która stanowi tylko część składową procesu kreowania wizerunku firmy. Reklama ma na celu promocję towarów lub usług i na ogół prowadzona jest przez dział sprzedaży lub reklamy przedsiębiorstwa. Natomiast za public relations odpowiada dyrekcja (zarząd) firmy, ponieważ ta sfera działania dotyczy nie tylko stałych i potencjalnych klientów, lecz także własnej załogi pracowniczej, władzy państwowej i samorządowej wszystkich szczebli oraz szeroko pojętego otoczenia firmy.

Reklama to wszystko to, co przedstawiamy i mówimy o sobie i swoich działaniach sami. Public relations to wszystko to, co inni mówią o Tobie, jak cię postrzegają. Al Ries i Laura Ries używając przenośni, ale nie tylko, zwrócili uwagę na najistotniejsze różnice pomiędzy reklamą a PR:

 • reklama jest wiatrem, PR jest słońcem,

 • reklama jest przestrzenna, PR linearny,

 • reklama to wielki wybuch (Big Bang), PR to stopniowy rozwój,

 • reklama jest wizualna, PR werbalny,

 • reklama dosięga wszystkich, PR niektórych,

 • reklama jest ukierunkowana na siebie, PR jest ukierunkowany na innych,

 • reklama umiera, PR żyje,

 • reklama jest kosztowna, PR nie,

 • reklama sprzyja rozciąganiu linii asortymentowej, PR sprzyja nowym markom,

 • reklama lubi stare nazwy, PR lubi nowe nazwy,

 • reklama jest zabawna, PR jest poważny,

 • reklama nie jest kreatywna, PR jest kreatywny,

 • reklama jest niewiarygodna, PR jest wiarygodny,

 • reklama utrzymuje markę, PR buduje markę.