Profesjonalna komunikacja, trwały wizerunek +48 22 379 79 79 bok@preals.pl

Publicity a public relations

Publicity a public relations

Publicity (polityka rozgłosu) a public relations, czym się różnią i jak bardzo są do siebie podobne?

Publicity uznawane jest za (…) „część składową terminu public relations − tworzenie reputacji” (…), głównie są to działania zmierzające do wpływania przez firmę lub organizację na opinię społeczną, polegające na bezpłatnym przekazywaniu specjalnie przygotowanych informacji poprzez środki masowego przekazu; zaplanowane rozpowszechnianie komunikatów poprzez wybrane media np. niereklamowe publikacje na temat firmy i jej działalności w środkach masowego przekazu.

Publicity stanowi nieodpłatną stymulację popytu. Niekiedy, oba terminy public relations i publicity są traktowane jako jedno zbiorcze pojęcie PR. Czasami sam publicity traktowany jest, jako bezpłatna reklama firmy bądź jako „praktyka robienia rozgłosu”. Przy próbach odniesienia PR do publicity należy pamiętać o głównych cechach samego publicity oraz o różnicach, jakie występują pomiędzy tymi dwoma pojęciami. (…) „Publicity przedstawia przedmiot swojego działania wyłącznie w pozytywnym świetle, bez względu na stopień, w jakim odpowiada to prawdzie”(…); to podsunięta dziennikarzom wiadomości, którą media wykorzystują, ponieważ jest ciekawa i atrakcyjna dla ich odbiorców.

Z reguły są to news release – komunikaty i press kit – teczka dla prasy. Głównie są to komunikaty bezpłatne, których treść ma przysłużyć się danej organizacji. Elementem odróżniającym publicity od PR jest fakt, że komunikaty są niekontrolowaną formą umieszczania informacji w mediach. Od chwili nadania do momentu ukazania się komunikatu decyzję o publikacji podejmuje wydawca.

Często zdarza się, że komunikaty pomimo swej atrakcyjności, nie trafiają do mediów, ponieważ w tym samym czasie pojawia się inna informacja bądź ma miejsce wydarzenie, które przyciąga uwagę większości redakcji.