Profesjonalna komunikacja, trwały wizerunek +48 22 379 79 79 bok@preals.pl

Podstawa prawna

Podstawa prawna działalności Agencji

Poniżej prezentujemy główne akty prawne, na których opiera się działalność PReal’s Sp. z o. o.

  • Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

  • Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe

  • Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

  • Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych