Profesjonalna komunikacja, trwały wizerunek +48 22 379 79 79 bok@preals.pl

Strategia

Strategia

Strategia rozwoju PReal’s na lata 2017-2022, bazując na Wizji i Misji, koncentruje się na wzroście skali działalności oraz aktywów, przy jednoczesnej maksymalizacji korzyści Klientów z tytułu wykorzystania usług oferowanych przez Agencję w Polsce i za granicą.