Profesjonalna komunikacja, trwały wizerunek +48 22 379 79 79 bok@preals.pl

Wartości

Kluczowe wartości

Aktywność biznesowa PReal’s oparta jest na strukturze wartości, które obecne są we wszystkim co robimy.

Zorientowanie na potrzeby Klienta

Dbamy o potrzeby Klientów wewnętrznych i zewnętrznych przywiązując szczególną uwagę do ich zaspokajania. Troszczymy się o satysfakcję płynącą ze współpracy i pracy.

Jakość

Praktyki biznesowe PReal’s obok realizowanych procesów biznesowych, w szczególności standardów obsługi Klienta, mają na celu osiąganie ściśle określonych wyników o jakości, która przekracza oczekiwania najbardziej wymagających interesariuszy.

Szacunek dla ludzi

Jesteśmy świadomi faktu, że ludzie są podstawą sukcesu każdej firmy. Szanujemy indywidualizm i różnorodność każdego człowieka, który stanowi o przewadze konkurencyjnej firmy i jest źródłem biznesowej siły PReal’s.

Etyka

Tylko działania zgodne z etyką są godne uwagi. Szanujemy kodeksy etyczne polskich i międzynarodowych organizacji zrzeszających specjalistów public relations. Czerpiemy z najlepszych praktyk i doświadczeń tych organizacji.

Wyniki

Jesteśmy organizacją zorientowaną na osiąganie określonych wyników jakościowych i ilościowych. Realizując cele biznesowe dążymy do ciągłej ich poprawy. Analizujemy naszą pracę. Oceniamy efekty naszych działań. Nieustannie dążymy do przekraczania naszych własnych rekordów dbając
o to, byśmy nigdy nie pominęli zasad etyki i zawsze działali w poszanowaniu do ludzi.

Innowacyjność

Jest ona kluczem do rozwoju ludzkości. Rozwój biznesu zawsze dokonuje się w parze z rozwojem ludzkości, dlatego my nieustannie się rozwijamy. Dbamy o stały nadzór nad efektywnością naszych działań, analizujemy je i oceniamy. Wprowadzamy innowacje w obszarach organizacyjnych i usługowych, a także w obszarach administracji i kreacji, by móc stale powtarzać, że jesteśmy najlepsi w tym co robimy. Wykorzystujemy nowe technologie i trendy, by utrwalać przewagę konkurencyjną.

Rozwój

Nieustannie poszerzamy naszą wiedzę i rozwijamy nasze umiejętności. Nie stoimy w miejscu. Wyznaczamy nowe ambitne cele. Z uwagą przyglądamy się nowościom na rynkach. Z należytym szacunkiem i dystansem patrzymy na dynamiczne i silne zmiany.

Współpraca

Cenimy różnorodność. Pracujemy razem i osobno, a przede wszystkim współpracujemy. Pracujemy indywidualnie jako osoby, ale także tworzymy zespoły i grupy zadaniowe. Często organizujemy się w działy. Zawsze osiągamy wspólne cele.

Przywództwo

Jesteśmy innowatorami, którzy wyznaczają trendy na rynku. Stale dążymy do osiągania lepszych wyników we wszystkich aspektach naszej działalności i aktywności biznesowej.