Profesjonalna komunikacja, trwały wizerunek +48 22 379 79 79 bok@preals.pl

Wizja

Wizja

Działając w oparciu o autorski, innowacyjny model biznesowy oraz wykorzystując najnowsze technologie w tworzeniu własnych autorskich usług Spółka realizuje długoterminową strategię rozwoju, której podstawę stanowi biznes plan, a jego uzupełnienie stanowią biznes plany dla każdej z oferowanych usług.

Uruchamiając prace nad portfelem nowoczesnych usług opartych na nowoczesnych technologiach i cyfryzacji procesów biznesowych oraz usług Zarząd Spółki kierował się wieloletnią perspektywą rozwoju. Zakończone sukcesem przygotowanie i wprowadzenie do oferty PReal’s Sp. z o. o. portfela usług z obszaru PR oraz digital pozwoliło wyznaczyć Wizję i Misję Spółki, w oparciu o unikalną, opartą o społeczną odpowiedzialność biznesu filozofię działania.

2020

PReal’s Sp. z o. o. to jeden z liderów na polskim rynku usług PR i firma pierwszego wyboru dla Klientów zainteresowanych profesjonalną obsługą PR i Ochroną Wizerunku, które pozwalają zrealizować założone cele wizerunkowe i biznesowe. To rzetelny i zaufany partner, który zapewnia wysoką jakość usług i maksymalizuje korzyści dla swoich Klientów, partnerów biznesowych i pracowników.

PReal’s Sp. z o. o. doprowadziła do powstania i rozwoju podmiotów zależnych, specjalizujących się w projektowaniu, optymalizacji i pozycjonowaniu stron internetowych, tłumaczeniach specjalistycznych oraz narzędziach wspierających monitorowanie i nadzorowanie publicznych baz danych.

2030

PReal’s Sp. z o. o. to spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oferująca profesjonalne usługi PR oraz Ochrony Wizerunku. Jest liderem rynku PR skoncentrowanym na osiąganiu przyjętych celów wizerunkowych i biznesowych w Europie Środkowej. Posiada 250 kontraktowych Klientów i 5 oddziałów na terenie Europy.

To globalna, odpowiedzialna społecznie firma, rzetelny i zaufany partner, który zapewnia wysoką jakość usług i maksymalizuje korzyści dla swoich Klientów, partnerów biznesowych i pracowników.