Profesjonalna komunikacja, trwały wizerunek +48 22 379 79 79 bok@preals.pl

Proces rekrutacji

Proces rekrutacji

Analiza dokumentów aplikacyjnych

Przesłane do nas CV oraz listy motywacyjne Kandydatek i Kandydatów poddajemy wstępnej selekcji, co pozwala nam zapraszać do następnych etapów osoby spełniające wymagania na dane stanowisko. Aplikacje muszą spełniać wymogi formalne, a zatem niezbędne jest dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Niestety z uwagi na ograniczenia ustawowe nie możemy przetwarzać aplikacji, które nie zawierają zgody.

Wywiady telefoniczne

Z tej formy korzystamy w różnych sytuacjach głównie po to, by weryfikować i uzupełniać informacje o Kandydatkach i Kandydatach oraz udzielać informacji o zakresie obowiązków na stanowiskach. 

Spotkania rekrutacyjne

Wybranych we wstępnym procesie rekrutacji Kandydatki i Kandydatów zapraszamy na co najmniej 2 rozmowy kwalifikacyjne, podczas których oceniamy kompetencje, wiedzę, doświadczenie oraz motywację do pracy na danym stanowisku.

Wybór najlepszego Kandydata

Po przeprowadzeniu rozmowy, ewentualnie po przeprowadzeniu dodatkowej weryfikacji, ostatecznie podejmujemy decyzję i składamy wybranej osobie ofertę pracy w PReal’s.

Informacja zwrotna dla Kandydatów

Kandydatkom i Kandydatom, którzy uczestniczyli w spotkaniach rekrutacyjnych przekazujemy informację zwrotną drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną. Na każdym etapie rekrutacji gwarantujemy naszym Kandydatom dyskrecję i zachowanie poufności. O przebiegu procesu rekrutacji informujemy również Kandydatów, którzy zostali odrzucenie w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

Co jest dla nas ważne?

Dla nas liczy się przede wszystkim atmosfera, jasny podział kompetencji i zadań oraz zorientowanie na cele krótko- i długoterminowe. W PReal’s ważna jest kultura organizacyjna, którą budujemy w oparciu o najwyższe standardy kierując się wzajemnym szacunkiem i zaufaniem. Dbamy o budowanie dobrej atmosfery w firmie. Stawiamy na rozwój pracowników w międzynarodowym środowisku. Tworzymy przyjazne warunki do zdobywania wiedzy, rozwoju kompetencji i doskonalenia umiejętności. Wspieramy i rozwijamy biznes w obszarach sprzedaży, obsługi Klienta, PR, marketingu, księgowości, finansów, prawa, zakupów i HR.

Masz dodatkowe pytania?

Napisz do nas jeśli chcesz wiedzieć więcej o pracy w PReal’s zanim przystąpisz do procesu rekrutacji. Na pytania od przyszłych Kandydatek i Kandydatów czekamy pod adresem: praca@preals.pl