Profesjonalna komunikacja, trwały wizerunek +48 22 379 79 79 bok@preals.pl

Ochrona własności

Co to jest nieuczciwa konkurencja?

Co to jest nieuczciwa konkurencja i na czym polega?

Nieuczciwa konkurencja to takie działanie przedsiębiorców, które ma na celu naruszenie interesów innego przedsiębiorcy lub Klienta, a zatem działanie niezgodne z prawem, normami społecznymi lub dobrymi obyczajami. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca, firma lub osoba prowadząca działalność, która publikuje sama na swój temat pozytywne opinie bądź zleca takie działania innym podmiotom lub osobom dopuszcza się czynów kwalifikowanych jako nieuczciwa konkurencja, ponieważ wprowadza zwyczajnie Klientów w błąd.

Podobnie jest w przypadku publikowania nieprawdziwych, negatywnych opinii na temat osób lub firm, których celem jest obniżenie poziomu zaufania publicznego, a tym samym negatywnego oddziaływania na wizerunek z wykorzysztaniem środków masowego przekazu.

Do czynów nieuczciwej konkurencji zaliczamy przede wszystkim:

– wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów lub usług,

– wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług,

– naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,

– nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,

– naśladownictwo produktów,

– pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,

– utrudnianie dostępu do rynku,

– przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,

– nieuczciwa lub zakazana reklama,

– organizowanie systemu sprzedaży lawinowej,

– organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Ochrona wizerunku jest jednym z kilku sposobów przeciwdziałania następstwom przejawów nieuczciwej konkurencji.

Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z ekspertami

Zapraszamy na konsultacje. Nasi eksperci przedstawią Państwu wyczerpujące informacje na temat oferowanych zgodnie z naszymi kompetencjami usług.

Read More