Profesjonalna komunikacja, trwały wizerunek +48 22 379 79 79 bok@preals.pl

Opinie i komentarze

Monitorowanie mediów

Monitorowanie mediów społecznościowych i Internetu

Codzienne ręczne przeglądanie Internetu byłoby karkołomnym zadaniem dla osób odpowiedzialnych za komunikację. Na szczęście cyfrowy świat już dawno przyszedł z pomocą i dostarczył automatyczne narzędzia, które dobrze sprawdzają się w automatycznym monitorowaniu informacji. Są to:

  • Platforma IMM

  • Brand24

  • SentiOne

  • SafeImage

Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z ekspertami

Zapraszamy na konsultacje. Nasi eksperci przedstawią Państwu wyczerpujące informacje na temat oferowanych zgodnie z naszymi kompetencjami usług.

blank
blank
Read More

Kupowanie opinii

Kupowanie opinii na temat firmy to początek końca

Internet to ważne medium, w którym informacja stanowi podstawowy towar. Twórcą treści może być każdy, ale czy każdy dba o jej wiarygodność? Nie każdy i i nie zawsze.

Astroturf

To działania polegające na kupowaniu pochlebnych (pozytywnych) opinii na temat firm, produktów, usług i publikowanie ich w Internecie w celu zbudowania pozytywnego wizerunku i przekonania klientów do zakupu. Działania te stały się wyjątkowo popularne w Polsce i pozostają nieuczciwe i zdecydowanie całkowicie pozbawione etyki. Kupowanie pochlebnych opinii to “przestępstwo”, które zagrożone jest karą, która nakładana jest w następstwie postępowania przeprowadzonego przez UOKiK.

Niezgodne z prawem

Publikowanie fałszywych, zmanipulowanych, nieprawdziwych opinii to reklama wprowadzająca w błąd. Działanie to stanowi czyn nieuczciwej konkurencji zgodnie z przepisami art. 3, art. 14 i art. 16 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nieprawdziwe lub zmanipulowane opinie to praktyka wprowadzająca klientów w błąd w celu osiągnięcia przychodu.

Konsekwencje

Konsekwencją wprowadzania opinii publicznej w błąd, w szczególności klientów jest postępowanie jakie może podjąć UOKiK. Wynikiem postępowania może być nakaz zaprzestania praktyk lub kara finansowa w wysokości nawet 10% obrotu  osiągniętego w roku poprzedzającym rok nałożenia kary. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że konkurencyjne firmy po decyzji UOKiK zyskują prawo do żądania zaniechania dalszych niedozwolonych i nieuczciwych praktyk oraz usunięcia ich skutków z naprawienia ewentualnej szkody na zasadach ogólnych włącznie.

Katastrofa wizerunkowa

Należy pamiętać również o tym, że Internet nie jest głupi, a jego użytkownicy są bacznymi obserwatorami. Opieranie się na badaniach mówiących o tym, że 80% klientów sprawdza opinie, a 70% z nich wierzy w to co znajdzie nie może być przyzwoleniem do fałszowania rzeczywistości. Dodawanie pozytywnych opinii prędzej czy później zostanie zauważone przez internautów i skończy się poważnym kryzysem wizerunkowym. 

Amazon i astroturf

Przykładem niedozwolonych praktyk są działania jakie podjął Amazon publikując wątpliwej wiarygodności treści na temat warunków pracy w centrach Amazon. Firma zdecydowała się na publikowanie pochlebnych treści zamiast podjąć działania mające na celu utrwalenie wizerunku godnego zaufania pracodawcy.

Jak zatem budować wizerunek i radzić sobie z negatywnymi opiniami?

Budowanie i utrwalanie wizerunku nie polega na dodawaniu sztucznych, zmanipulowanych i fałszywych opinii, które mają wprowadzać opinię publiczną w błąd. Udawanie zadowolonego pracownika, byłego pracownika, klienta, pacjenta, podwykonawcy to działanie naganne i nieuczciwe, niezgodne z prawem i nie ma nic wspólnego z wizerunek. 

Budowanie i utrwalanie wizerunku to proces oparty na rzetelnej i wiarygodnej komunikacji realizowanej z wykorzystaniem informacji, które prezentują firmę, jej produkty i usługi, na podstawie prawdziwych informacji. Komunikowanie wartości firmy wspiera proces budowania wizerunku zaufanego i wiarygodnego pracodawcy. Działania te są trwałe i pozwalają osiągnąć zamierzony efekt, który wzmacnia firmę i czyni ją odporną na potencjalne kryzysy. Firmy, które komunikują się profesjonalnie z otoczeniem, zyskują przewagę konkurencyjną w działalności, która wspiera proces sprzedaży i relacje z pracownikami oraz kandydatami do pracy.

Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z ekspertami

Zapraszamy na konsultacje. Nasi eksperci przedstawią Państwu wyczerpujące informacje na temat oferowanych zgodnie z naszymi kompetencjami usług.

blank
blank
Read More

Jak reagować na pozytywne wypowiedzi i opinie w Internecie

Pozytywne opinie internautów

Pozytywne opinie to dowód, że firma cieszy się dobrą reputacją. Rzetelne pozytywne opinie stanowią najlepszą rekomendację dla przyszłych klientów. Są cenne i zobowiązują do interakcji.

Na pozytywne opinie zdecydowanie warto reagować. Interakcja z autorem opinii to informacja zwrotna dla autora/klienta, że firma monitoruje opinie i docenia zaangażowanych klientów.

Standardowym sposobem reagowania na opinie jest udzielanie odpowiedzi w formie podziękowań. Zdarza się, że firmy decydują się gratyfikować najbardziej zaangażowanych klientów dodatkowymi bonusami i rabatami.

Interakcja z klientem to forma dialogu, która wpływa na budowanie trwałego wizerunku firmy.

Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z ekspertami

Zapraszamy na konsultacje. Nasi eksperci przedstawią Państwu wyczerpujące informacje na temat oferowanych zgodnie z naszymi kompetencjami usług.

blank
blank
Read More

Jak usunąć opinię z Google?

Jak usunąć opinię z Google maps i czy jest to możliwe?

Usunięcie opinii z Google oraz Google Maps jest możliwe pod warunkiem, że ta opinia jest niezgodna z wytycznymi i polityką Google. Treść opinii musi spełnić szereg czynników, by mogła zostać zakwalifikowana do usunięcia.

Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z ekspertami

Zapraszamy na konsultacje. Nasi eksperci przedstawią Państwu wyczerpujące informacje na temat oferowanych zgodnie z naszymi kompetencjami usług.

blank
blank
Read More

Jak reagować na negatywne opinie w Internecie?

Negatywne opinie internautów

Przede wszystkim z należytym dystansem i rozwagą. Są dwie szkoły. Jedna mówi o tym, by zdecydowanie ignorować i nie wdawać się w dyskusje z hejterami. Druga stawia na dialog, oczywiście ten merytoryczny, oparty o argumenty. 

Należy pamiętać, że Internet jest wolnym medium, w którym użytkownicy nie zawsze rozumieją czym jest swoboda wypowiedzi i wolność słowa oraz poszanowanie dla pozostałych uczestników tej przestrzeni. Zdecydowanie odradzamy udział w pyskówkach i dyskusjach, które stanowią pożywkę dla hejterów. Doradzamy rozwagę i spokój w podejmowaniu jakichkolwiek działań w przestrzeni publicznej.

Jeśli dochodzi do naruszenia dobrego imienia i pomówień doradzamy podjęcie zdecydowanych działań mających na celu ich usunięcie oraz poprawę wizerunku.

Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z ekspertami

Zapraszamy na konsultacje. Nasi eksperci przedstawią Państwu wyczerpujące informacje na temat oferowanych zgodnie z naszymi kompetencjami usług.

blank
blank
Read More

Gowork jak usunąć opinię?

Jak usunąć opinię z gowork i czy jest to możliwe?

Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt, że Internet jest wolnym medium, w którym obowiązuje pełna swoboda wypowiedzi oraz wolność słowa. Wspomniana wolność sprawia, że usuwanie treści na życzenie jest trudne, wymaga skoordynowanych działań, a przede wszystkim merytorycznego uzasadnienia. Redakcje serwisów informacyjnych i portali stawiają sobie za cel ochronę wspomnianych praw. Gowork jest jedną z wielu stron-forów, na których internauci wyrażają swoje opinie na temat pracodawców i podobnie jak pozostałe strony niechętnie pozbywa się kontentu.

W każdym przypadku możemy zwrócić się do administratorów stron i portali z uzasadnioną prośbą lub żądaniem usunięcia treści. 

Usunięcie treści, które nie budzą wątpliwość co do ich autentyczności i zgodności z prawem oraz normami obyczajowymi jest procesem trudnym i złożonym. Dobrze dobrany zestaw narzędzi administracyjnych i prawnych pomaga te cele osiągnąć pod warunkiem spełnienia wielu zależnych czynników.

Należy również pamiętać, że pomawianie osób i firm jest przestępstwem, które zagrożone jest pozbawieniem wolności, podobnie jak działalność klasyfikowana jako nieuczciwa konkurencja, np. polegająca na publikowaniu nieprawdziwych pozytywnych lub negatywnych treści mających na celu manipulowanie opinią publiczną w celu oddziaływania na działalność zawodową osób lub działalność biznesową firm.

Potrzebujesz profesjonalnych usług w tym zakresie?

Zapytaj ekspertów jak skutecznie ochronić wizerunek Twojej firmy.

Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z ekspertami

Zapraszamy na konsultacje. Nasi eksperci przedstawią Państwu wyczerpujące informacje na temat oferowanych zgodnie z naszymi kompetencjami usług.

blank
blank
Read More