Profesjonalna komunikacja, trwały wizerunek +48 22 379 79 79 bok@preals.pl

PR

Jak skutecznie chronić wizerunek marki w Internecie?

Skuteczna ochrona wizerunku marki to nie tylko monitoring

Skuteczna ochrona wizerunku możliwa jest wtedy, gdy posiadamy wiedzę jak postrzegana jest marka przez jej najbliższe otoczenie. Ochrona marki zaczyna się od profesjonalnego i skutecznego monitoringu.

Monitoring wizerunku

Monitoring informacji publikowanych w przestrzeni publicznej jest absolutnym obowiązkiem, dzięki któremu dowiadujemy się co sądzą o marce klienci, pracownicy, współpracownicy i kontrahenci.

Analiza sentymentu

Profesjonalny monitoring dostarcza informacji na temat marki, które należy poddać wnikliwej analizie by ocenić ich sentyment. Ocena sentymentu pozwala precyzyjnie zinterpretować zebrane treści.

Planowanie działań

Wynik analizy zebranych informacji pozwala na przygotowanie precyzyjnych rekomendacji działań w obszarze wizerunku, które zbudują i wzmocnią dotychczasowe rezultaty lub pozwolą na podjęcie działań interwencyjnych/naprawczych.

Rzeczywista analiza

Analiza zebranych informacji nie powinna ograniczać się wyłącznie do oznaczenia sentymentu informacji. Ujawnione w przestrzeni publicznej informacje na temat firmy dostarczają bezcennych informacji na temat funkcjonowania organizacji i wskazują niekiedy na problemy organizacyjne, które mogą prowadzić do występowania poważnych kryzysów. Nie należy tych informacji ignorować. Odniesienie ich do organizacji, nawet jeśli wydają się nieprawdziwe, pozwala jednoznacznie likwidować zagrożenia. Profesjonalna analiza zagrożeń na podstawie ujawnionych informacji, a w ślad za nią wdrożenie zmian diametralnie ogranicza ryzyko w obszarze wizerunku.

Interweniowanie i egzekwowanie

Każde naruszenie wizerunku, dobrego imienia, wszelkie przejawy zniesławienia, ujawnione pomówienia powinny być podejmowane przez markę. Opinie i komentarze, które w jednoznaczny sposób naruszają dobre imię firmy należy neutralizować poprzez ich usuwanie lub interakcję z autorem. Bierność wobec działań naruszających wizerunek marki jest jednoznacznym przyzwoleniem.

Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z ekspertami

Zapraszamy na konsultacje. Nasi eksperci przedstawią Państwu wyczerpujące informacje na temat oferowanych zgodnie z naszymi kompetencjami usług.

blank
blank
Read More

Opinie o pracodawcach

Gdzie w Internecie można znaleźć opinie o pracodawcach?

Polski Internet obfituje w portale, strony, fora i blogi, na których prezentowane są profile firm, a wraz z nimi dane i możliwość dodawania opinii, ocen i komentarzy. Są to serwisy WWW o różnym stopniu zaawansowania technologicznego i popularności. Ich wspólną kluczową cechą jest możliwość wymiany informacji na temat firm, a przede wszystkim warunków pracy, oferowanego wynagrodzenia podstawowego i dodatkowego, oferowanych benefitów oraz wielu istotnych z punktu widzenia pracownika cech. 

Popularne portale z opiniami o pracodawcach

 • gowork.pl

 • absolvent.pl

 • kariera.pl

 • goldenline.pl

Kto pisze opinie o pracodawcach w Internecie

Co do zasady opinie o pracodawcach publikowane są przez obecnych i byłych pracowników. Wśród autorów pojawiają się również osoby niezwiązane z pracodawcami, przypadkowi użytkownicy Internetu, którzy biorą udział w trwających wirtualnych dyskusjach, a także twórcy treści, którzy przygotowują i publikują opinie na zamówienie.

Czy opinie publikowane w Internecie wpływają na wizerunek?

Zdecydowanie tak. W Polsce z Internetu korzysta już 28 milionów użytkowników. 80% z nich według różnorodnych opracowań sprawdza opinie i rekomendacje opublikowane w Internecie w poszukiwaniu wiarygodnych informacji na temat firm, produktów i usług, w tym pracodawców. 71% wierzy w treści, które znajdzie. 

Opinie w Internecie a wizerunek

Treści ujawnione w przestrzeni publicznej, w tym opinie, stanowią informacje na temat firm dla każdego czytelnika, który się z nimi zapozna. W wielu przypadkach są one jedynym dostępnym źródłem informacji na temat firm co często prowadzi do sytuacji kryzysowych, których konsekwencją jest utrata zaufania publicznego oraz negatywny wizerunek pracodawcy. Negatywny wizerunek utrudnia relacje jakie zachodzą pomiędzy firmą a jej otoczeniem, w szczególności relacje pomiędzy firmą i jej klientami, a także firmą a jej przyszłymi pracownikami.

Profesjonalne działania z zakresu PR budują i utrwalają wizerunek firm przede wszystkim poprzez publikowanie oficjalnych treści prezentujących firmę. Trwały wizerunek godnego zaufania pracodawcy jest kluczowy, ponieważ to w jaki sposób postrzegana jest firma wpływa na decyzje kandydatów w procesach rekrutacyjnych.

Pozytywny wizerunek, zbudowany z wykorzystaniem wartości firmy i wiarygodnych informacji usprawnia procesy rekrutacyjne, a przede wszystkim pozwala budować przewagę w relacjach z wysoko wykwalifikowanymi pracownikami.

Czy opinie wpływają na wizerunek?

Zdecydowanie, bezwzględnie i oczywiście, że tak. Opinie traktowane są przez czytelników jak forma rekomendacji, które podświadomie i świadomie wpływają na procesy decyzyjne. Jeśli masz wątpliwości jak czytelnicy traktują opinie sprawdź jak Ty reagujesz po przeczytaniu opinii w Internecie, np. szukając sprawdzonego, godnego zaufania i skutecznego lekarza – specjalisty. Którego ze specjalistów wybierzesz? Tego o którym przeczytasz pozytywne opinie i rekomendacje pacjentów, tego który nie ma żadnych opinii czy tego, o którym pacjenci piszą niepochlebnie i ma jak najgorsze recenzje? 

Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z ekspertami

Zapraszamy na konsultacje. Nasi eksperci przedstawią Państwu wyczerpujące informacje na temat oferowanych zgodnie z naszymi kompetencjami usług.

blank
blank
Read More

Sentyment informacji

Co to jest sentyment?

Sentyment informacji to znaczenie informacji, które przekazywane jest poprzez słowa w niej zawarte. To treść przekazu, którego znaczenie można określić w trzech stanach: pozytywnym, neutralnym i negatywnym. Sentyment to nacechowanie emocjonalne fragmentu tekstu, które wyraża się w emocjach pozytywnych, neutralnych i negatywnych.

Sentyment informacji jest istotny z punktu widzenia oceny wizerunku firm, osób, produktów i usług. Analiza sentymentu treści pozwala ocenić wizerunek ujawniony w przestrzeni publicznej.

Podział informacji

blank

Analiza sentymentu treści dzieli informacje na trzy grupy:

 • Pozytywne – informacje o cechach emocjonalnych i treści przekazującej pozytywne informacje i emocje. To wszystkie informacje, których przekaz można jednoznacznie zinterpretować jako chwalący, doceniający, wyróżniający.

 • Neutralne – to informacje, które nie przekazują ani pozytywnych ani negatywnych informacji. Zaliczamy do nich w szczególności informacje pozbawione przekazu emocjonalnego takie jak wpisy w publicznych bazach danych, informacje teleadresowe i inne informacje, które pełnią funkcję wyłącznie informacyjną.

 • Negatywne – informacje o cechach emocjonalnych i treści przekazującej negatywne informacje i emocje. To wszystkie informacje, których przekaz można jednoznacznie zinterpretować jako negatywny, ganiący, krytykujący, często obrażający i zniesławiający.

Wartościowanie informacji

Analiza sentymentu jest podstawowym narzędziem oceniającym wizerunek firmy ujawniony w przestrzeni publicznej. Treści poddaje się analizie, która ma za zadanie określić ich sentyment jako pozytywny, neutralny i negatywny. Wraz z oznaczeniem sentymentu informacjom przypisuje się wartości wyrażone w cyfrach 1, 0, -1. Informacjom zinterpretowanym jako pozytywne przypisuje się wartość 1. Informacjom zinterpretowanym jako neutralne wartość 0. Informacjom zinterpretowanym jako negatywne -1.

Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z ekspertami

Zapraszamy na konsultacje. Nasi eksperci przedstawią Państwu wyczerpujące informacje na temat monitorowania i oceniania informacji oraz przedstawioną ofertę profesjonalnych usług Ochrony Wizerunku. 

blank
blank
Read More

Jak reagować na pozytywne wypowiedzi i opinie w Internecie

Pozytywne opinie internautów

Pozytywne opinie to dowód, że firma cieszy się dobrą reputacją. Rzetelne pozytywne opinie stanowią najlepszą rekomendację dla przyszłych klientów. Są cenne i zobowiązują do interakcji.

Na pozytywne opinie zdecydowanie warto reagować. Interakcja z autorem opinii to informacja zwrotna dla autora/klienta, że firma monitoruje opinie i docenia zaangażowanych klientów.

Standardowym sposobem reagowania na opinie jest udzielanie odpowiedzi w formie podziękowań. Zdarza się, że firmy decydują się gratyfikować najbardziej zaangażowanych klientów dodatkowymi bonusami i rabatami.

Interakcja z klientem to forma dialogu, która wpływa na budowanie trwałego wizerunku firmy.

Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z ekspertami

Zapraszamy na konsultacje. Nasi eksperci przedstawią Państwu wyczerpujące informacje na temat oferowanych zgodnie z naszymi kompetencjami usług.

blank
blank
Read More

Wizerunek pracodawcy

Co składa się na wizerunek pracodawcy?

Wizerunek pracodawcy to de facto wizerunek firmy, a ten zależy od szeregu czynników, w szczególności od decyzji zarządu. Wizerunek pracodawcy jest kluczowy dla każdej firmy, ponieważ to pracownicy pozostają odpowiedzialni za obsługę procesów w niej występujących.

PR jest jedną z funkcji zarządzania w organizacji, która bezpośrednio odpowiada za komunikację z otoczeniem i wspiera relacje z pracownikami, jako z jedną z grup stanowiących otoczenie każdej firmy. 

Zbudowanie trwałego wizerunku pracodawcy to proces wymagający świadomych decyzji zarządczych oraz konsekwentnych działań opartych o komunikację wartości organizacji.

Kluczowe w tym procesie jest zdefiniowanie wyróżników oraz systemu wartości, który będzie stanowił przewagę na tle konkurencji. Ich konsekwentne wdrożenie wewnątrz organizacji, by stworzyć trwałe środowisko i silną organizację. 

Działania prowadzone przez organizację skoncentrowane na budowaniu i utrwalaniu wartości oddziałują bezpośrednio na wizerunek organizacji jako pracodawcy. Profesjonalne komunikowanie cech i wartości wewnątrz organizacji i na zewnątrz firmy zapewnia pozycjonowanie marki na rynku co pozwala docierać do potencjalnych kandydatów oraz ułatwia proces rekrutacji. 

Korzyści wynikające z profesjonalnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

 • budowanie wizerunku profesjonalnego pracodawcy

 • utrwalanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy

 • utrwalanie relacji z pracownikami

 • usprawnianie procesów komunikacyjnych

 • usprawnianie procesów komunikacji

 • zwiększanie zainteresowania firmą

Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z ekspertami

Zapraszamy na konsultacje. Nasi eksperci przedstawią Państwu wyczerpujące informacje na temat oferowanych zgodnie z naszymi kompetencjami usług.

blank
blank
Read More

Czarny PR

Co to jest czarny PR?

To działania wprost odwrotne do tego czym zajmuje się PR. Czarny PR to w naszej ocenie działanie nieetyczne, które w swojej nazwie nie powinno zawierać skojarzeń z PR. To zwykła dezinformacja oparta przeważnie na kłamstwie, nieprecyzyjnych i zmanipulowanych przekazach. Działania oparte o czarny PR wprowadzają w błąd, manipulują opinią publiczną i zakrzywiają rzeczywistość. Tzw. czarny PR to między innymi: tworzenie a następnie przekazywanie za pomocą mediów informacji kompromitujących konkurencję, to także fake newsy, preparowane-zmyślane fakty, plotki oraz pomówienia i zniesławienia, które są działaniem jednoznacznie zdefiniowanym przez ustawodawcę jako działanie nieuczciwej konkurencji.

Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z ekspertami

Zapraszamy na konsultacje. Nasi eksperci przedstawią Państwu wyczerpujące informacje na temat oferowanych zgodnie z naszymi kompetencjami usług.

blank
blank
Read More