Profesjonalna komunikacja, trwały wizerunek +48 22 379 79 79 bok@preals.pl

Moderowanie spotkań

Prowadzimy profesjonalną moderację spotkań wewnątrz organizacji i dyskusji z interesariuszami z otoczenia organizacji. Przygotowujemy formuły, scenariusze i zasady wspierające prowadzenie efektywnego dialogu.

Profesjonalni moderatorzy

Szerokie kompetencje profesjonalnych komunikatorów PReal’s doskonale sprawdzają się przy najtrudniejszych projektach, w których przedmiotem dyskusji się pozornie niemożliwe do pogodzenia oczekiwania.

Spotkanie eksperckie w sprawach Puszczy Białowieskiej, fot. Łukasz Ławrysz, Nadleśnictwo Białowieża, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
II spotkanie eksperckie w sprawach Puszczy Białowieskiej, fot. Łukasz Ławrysz, Nadleśnictwo Białowieża, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.

Doradztwo i organizacja

Moderujemy różnego rodzaju spotkania: konsultacyjne, negocjacyjne, informacyjne i decyzyjne, które wymagają indywidualnego zaplanowania i organizacji po to, by stworzyć równoważne warunki do prowadzenia merytorycznej dyskusji. Doradzamy i konsultujemy scenariusze spotkań. Projektujemy zasady odpowiednie dla przedmiotu spotkania w sposób, który wspiera nawiązanie i utrzymanie dyskusji, a także angażują uczestników. Nadrzędnym celem każdego projektu jest nawiązanie, podtrzymanie i stymulowanie dialogu, który prowadzi do porozumienia.

Eksperci komunikacji

Istotnym atutem moderacji spotkań prowadzonej przez profesjonalnych moderatorów jest wiedza i doświadczenie z zakresu public relations, efektywnej komunikacji i zarządzania informacją. Wskazane kompetencje istotnie podnoszą efektywność spotkań i skracają proces dojścia do pożądanych efektów.

Lista wybranych zrealizowanych projektów:

Informacje o zapowiadająca spotkanie: strona WWW Klienta. Informacje o przebiegu spotkania: strona WWW Klienta. Dodatkowe informacje o dialogu: strona WWW Klienta.


Informacje o przebiegu spotkania: strona WWW Klienta


Informacje o przebiegu spotkania: strona WWW Klienta


Informacje o przebiegu spotkania: strona WWW Klienta


Informacje o przebiegu spotkania: strona WWW Klienta


Informacje o przebiegu spotkania: strona WWW Klienta


Informacje o przebiegu spotkania: strona WWW Klienta

III spotkanie eksperckie w sprawach Puszczy Białowieskiej, fot. Łukasz Ławrysz, Nadleśnictwo Białowieża, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
Zapytaj o ofertę

Szukasz profesjonalnych usług? Skontaktuj się z doradcami PReal’s by poznać ofertę działań Agencji w obszarze doradztwa kryzysowego i zarządzania informacją w sytuacjach kryzysowych..