Profesjonalna komunikacja, trwały wizerunek +48 22 379 79 79 bok@preals.pl

Doradztwo kryzysowe

Doradztwo kryzysowe

Sytuacje kryzysowe dotyczące bezpośrednio wizerunku marek, firm i osób mogą wystąpić w dowolnym czasie i dotyczyć wszystkich podmiotów i osób działających aktywnie na rynku.

Każdy podmiot i każda osoba jest narażona na kryzys wizerunkowy. Kryzys w organizacji skupia uwagę mediów i bezpośredniego otoczenia biznesowego. W kryzysie kluczowe jest szybkie i sprawne działanie służb PR’owych.

Organizacja w kryzysie może bardzo szybko znaleźć się w centrum zainteresowania mediów, środowiska biznesowego, a także lokalnej społeczności. Kluczowym elementem zapobiegania kryzysom lub minimalizowania związanych z nimi strat wizerunkowych są szybkie i skuteczne działania PR – doradztwem w takich sytuacjach zajmuje się PR kryzysowy.

W ramach komunikacji kryzysowej, nacisk kładziemy na prewencję. Podejmujemy działania w celu wczesnej identyfikacji i neutralizacji możliwych zagrożeń tak, aby uniknąć sytuacji kryzysowych. Przeprowadzamy analizę zasobów i działań Klienta w celu określenia możliwych źródeł zagrożeń. Prowadzimy monitoring mediów w poszukiwaniu wzmianek o Kliencie lub jego branży. Przeprowadzamy audyty przepływu informacji w firmie, doradzamy w kwestii składu i metody działania sztabu kryzysowego, utrzymujemy standby kryzysowy.

Równolegle z działaniami prewencyjnymi przygotowujemy Klientów na ewentualność wystąpienia sytuacji kryzysowej. W tym celu tworzymy szczegółowe procedury kryzysowe, scenariusze wydarzeń oraz wzory oświadczeń i komunikatów prasowych, prowadzimy szkolenia dla pracowników oraz członków kierownictwa z zakresu zarządzania sytuacją kryzysową i wystąpień publicznych, organizujemy symulacje kryzysowe, które pozwalają na przetestowanie nabytych umiejętności i wdrożonych procedur.

W sytuacjach kryzysowych świadczymy usługi doradcze, mające na celu zminimalizowanie negatywnych skutków wystąpienia sytuacji kryzysowej. Rekomendujemy najlepsze działania, tworzymy komunikaty do mediów, umożliwiamy kontakt z kluczowymi dziennikarzami. Cały czas na bieżąco monitorujemy rozwój sytuacji w celu opracowania najbardziej prawdopodobnych scenariuszy działań. Po zażegnaniu sytuacji kryzysowej monitorujemy media pod kątem informacji nawiązujących do sytuacji kryzysowej, analizujemy podjęte działania i formułujemy rekomendacje na przyszłość dotyczące np. działań naprawczych, kampanii społecznych, etc.

Zapytaj o ofertę

Szukasz profesjonalnych usług? Skontaktuj się z doradcami PReal’s by poznać ofertę działań Agencji w obszarze doradztwa kryzysowego i zarządzania informacją w sytuacjach kryzysowych..