Profesjonalna komunikacja, trwały wizerunek +48 22 379 79 79 bok@preals.pl

Ochrona Wizerunku

Ochrona Wizerunku

Ochrona Wizerunku to kompleksowa usługa chroniąca osoby, firmy i instytucje przed pomówieniami i zniesławieniami, nieuczciwą konkurencją, hejtem oraz agresją w Internecie. Ochrona Wizerunku to zestaw działań monitorujących, prewencyjnych oraz interwencyjnych, których zastosowanie wpływa pozytywnie na wizerunek Klienta.

Ochrona Wizerunku to autorska usługa, która na rynku polskim pojawiła się w ramach aktywnej działalności PReal’s public relations w 2010 roku jako uzupełnienie podstawowej oferty świadczonych przez Agencję usług. Ochrona Wizerunku dostępna jest w 7 wariantach, które doskonale wpisują się w różnorodne potrzeby Klientów.

Na czym polega usługa?

W ramach usługi realizujemy szereg istotnych działań mających na celu pełne zabezpieczenie wizerunku Klienta, w szczególności:

 • zbudowanie pełnego obrazu na podstawie treści zgromadzonych w Internecie,

 • analizę i ocenę zgromadzonych informacji,

 • usunięcie negatywnych treści,

 • moderowanie wyników wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych tak, by dostarczyć pożądane treści,

 • reprezentację prawną oraz sądową w postępowaniach odszkodowawczych,

 • bieżący monitoring,

 • doradztwo wizerunkowe oraz w zakresie działań PR.

Warianty usługi

Zamów profesjonalne usługi

Chroń wizerunek. Sprawdź nasze pakiety. Monitoruj, reaguj i działaj. Zapewnimy Ci pełne wsparcie wraz z ubezpieczeniem w obszarze wizerunku osobby, firmy i zarządu.

Szczegółowy zakres działań

 • Audyt wizerunku – realizowany ciągle proces, w wyniku którego Klient otrzymuje raport z informacją na temat wizerunku (marki lub produktu lub usługi lub osoby) przygotowany na podstawie informacji dostępnych w publicznych bazach takich jak Internet, prasa, telewizja, radio.

 • Archiwizacja pozytywnych i negatywnych treści – treści znalezione w publicznie dostępnych bazach archiwizowane są w toku prac nad audytem. Zestawienie zarchiwizowanych treści przedstawione zostaje w comiesięcznym raporcie. Każda z prezentowanych opinii jest wartościowana po to, by w konsekwencji zmierzyć siłę wizerunku oraz określić czy wizerunek Klienta uznany jest za pozytywny, neutralny lub negatywny. Raport prezentuje również wytyczne z zakresu rekomendowanych działań w obszarze wizerunku.

 • Usuwanie treści – prowadzimy działania administracyjne i prawne, realizowane na zlecenie Klienta w oparciu o autorską metodologię, których podstawowym efektem jest usunięcie treści z Internetu. Usunięcie “negatywnej” treści jest następstwem działań administracyjnych, lobbystycznych oraz prawnych prowadzonych przez PReal’s. Działamy na rzecz Klienta i w imieniu Klienta w oparciu o stosowne pełnomocnictwa.

 • Optymalizacja SEO – to proces, który przeprowadzamy po to by docelowo zyskać pełną kontrolę nad treściami publikowanymi w Internecie, a przede wszystkim nad wynikami wyszukiwań w wyszukiwarkach internetowych. Dodatkowo proces optymalizacji pozwala nam zwiększyć ilość wyników wyszukiwania na temat Klienta (marki lub produktu lub usługi lub osoby) w indeksie wyników Google oraz Bing z wykorzystaniem generowanych treści w serwisach internetowych oraz kanałach social media.

 • Konsultacje prawne – to wsparcie prawne, które świadczymy w ramach umowy by w pełni zabezpieczyć interesy Klienta. Konsultacje dotyczą wyłącznie obszaru wizerunku oraz działań i procesów realizowanych w ramach umowy Ochrona Wizerunku.

 • Konsultacje PR – konsultacje wspierają proces poprawy wizerunku Klienta w wyniku prowadzonych działań w ramach umowy z Klientem. Są szczególnie ważne z uwagi na silne konsekwencje złej reputacji w Internecie. W ramach konsultacji na temat wizerunku i działań PR Klient otrzymuje wsparcie merytoryczne w budowaniu zaufania i poprawy wizerunku.

 • Reprezentacja sądowa oraz prawna – w ramach pakietu świadczonych usług Klient otrzymuje dostęp do usług związanych z reprezentacją w sądzie. Świadczenia wynikające z usług ujętych w pakiecie realizowane są na podstawie umowy dodatkowej. W ramach pakietu świadczymy czynności związane z postępowaniem przed sądem pierwszej instancji, w tym przygotowanie pozwu
  o zadośćuczynienie/odszkodowanie/inne roszczenia wynikające z umowy Ochrona Wizerunku, stawiennictwo w sądzie, prowadzenie negocjacji i postepowań ugodowych.

 • Monitoring – monitoring przeprowadzamy wykorzystując określoną w ramach usługi liczbę fraz wskazanych przez Klienta, pojedynczo lub wielokrotnie złożonych.

Dostępność działań w pakiecie zależy od wybranego wariantu usługi.

Porównanie pakietów 

Zamów już dzisiaj usługi dla Twojej firmy.

Chroń wizerunek. Sprawdź nasze pakiety. Monitoruj, reaguj i działaj. Zapewnimy Ci pełne wsparcie wraz z ubezpieczeniem w obszarze wizerunku firmy i zarządu.

FAQ

Czym jest usługa Ochrona Wizerunku?

Usługa Ochrona Wizerunku to wysoce specjalistyczna usługa polegająca na aktywnym monitorowaniu wszelkich zagrożeń wizerunkowych, które dotyczą zarówno osób prywatnych jak i osób publicznych, celebrytów, polityków, firm, instytucji i pozostałych organizacji. Ochrona Wizerunku koncentruje się nie tylko na monitorowaniu informacji publikowanych w przestrzeni publicznej, ale także na aktywnym usuwaniu treści naruszających dobre imię, doradztwie prawnym i wizerunkowym, optymalizacji wyników wyszukiwania wyszukiwarek internetowych oraz reprezentacji w sądowych procesach odszkodowawczych.

Jaki jest zakres i zasięg świadczenia usługi?

Usługa świadczona jest w szerokim zakresie monitorowania i reagowania na informacje powszechnie uznawane za naruszające dobre imię i publikowane w przestrzeni Internetu, prasy, radia i telewizji. Usługa obejmuje swoim zasięgiem Polskę, Europę i Świat.

Jakie są konsekwencje braku ochrony wizerunku?

Przezorny zawsze ubezpieczony… – to maksyma, która doskonale rekomenduje aktywne monitorowanie wizerunku. Konsekwencje braku monitoringu to przede wszystkim brak dostępu do informacji i wiedzy na temat rzeczywistego wizerunku podmiotu, osoby czy instytucji, który może mieć destrukcyjny wpływ na bieżącą działalność. Brak odpowiedniej świadomości na temat wagi wizerunku w relacjach z najbliższym otoczeniem biznesowym czy personalnym często kończy się utratą zaufania publicznego. Negatywne treści, które pojawiają się w Internecie są często efektem działań niezadowolonego otoczenia lub działaniami zleconymi przez konkurencje. Niepodjęcie działań w sytuacji, gdy w Internecie pojawiają się negatywne treści może doprowadzić nawet do paraliżu w biznesie. W skrajnych przypadkach do zakończenia biznesu.

Czy usługi świadczone są jednorazowo?

To usługa świadczona w sposób ciągły na podstawie wybranego zakresu usługi oraz w określonym umową czasie.

Czy świadczenie usług reguluje umowa?

Tak. Świadczenie usług realizowane jest wyłącznie na podstawie umowy.

Czy do wykonania usługi przez Agencję potrzebne jest pełnomocnictwo?

Tak. Wymagamy pełnomocnictwa na etapie podpisywania umowy. Dzięki pełnomocnictwu do wykonywania czynności administracyjno-prawnych realizacja usługi przebiega bez aktywnego udziału Klienta. Pełnomocnictwo jest niezbędne do prawidłowego realizowania usługi.

Czy dostępne są usługi jednorazowe polegające na usunięciu pojedynczych komentarzy?

Tak. Jednorazowe usunięcie treści jest możliwe. Realizujemy projekty polegające na usuwaniu treści wskazanych przez Klienta.

Ile kosztuje usunięcie jednego komentarza?

Każdy projekt polegający na usuwaniu treści naruszających dobre imię z Internetu wskazanych przez Klienta wyceniany jest indywidualnie.

Od czego zależy koszt usunięcia komentarza w Internecie?

Koszt usunięcia komentarza zależy od kilku czynników. Po pierwsze od lokalizacji treści. Po drugie od lokalizacji serwisu internetowego, na którym opublikowany został komentarz bądź treść. Po trzecie od stopnia skomplikowania indywidualnie badanego przypadku. Każdy projekt wyceniany jest indywidualnie. Wyceny przygotowuje Dział Sprzedaży PReal’s: bok@preals.pl, + 48 22 379 79 79.

Czy usługi świadczone są 24 godziny na dobę?

Tak. Monitorowanie informacji na temat Klientów realizowane jest przy wsparciu profesjonalnego autorskiego mechanizmu, który dodatkowo wspiera prace Działu Analiz i Monitoringu PReal’s.

Na jaki okres zawierana jest umowa?

Umowa na działania projektowe zawierana jest na czas realizacji projektu, nie dłużej niż na okres 12 miesięcy. Umowy usługi zawierane są na okres 12 lub 24 lub 36 miesięcy.

Jakie są dostępne warianty umów?

Usługa Ochrona Wizerunku realizowana jest w oparciu o umowy terminowe projektowe oraz umowy terminowe abonamentowe.

Na czym polega usługa monitoringu Internetu?

Monitorowanie Internetu polega na półautomatycznym agregowaniu zapytań internetowych, ich kolekcjonowaniu oraz przetwarzaniu. Zebrane treści gromadzone są na serwerach PReal’s gdzie poddawane są wnikliwej analizie.

Na czym polega usuwanie opinii z Internetu? Jak to się odbywa?

Usuwanie treści z Internetu polega na usuwaniu treści naruszających dobre imię Klientów. Odbywa się z wykorzystaniem autorskiej metodyki, która stanowi tajemnicę PReal’s.

Czy możliwe jest usunięcie opinii z serwisów społecznościowych?

Tak. Możliwe jest usuwanie wybranych treści z portali społecznościowych. PReal’s w ramach oferty usługi Ochrona Wizerunku monitoruje serwisy społecznościowe oraz usuwa z nich treści.

Czy możliwe jest usunięcie opinii z serwisów tematycznych takich jak Allegro, Tripadvisors, Opineo?

Tak. Możliwe jest usuwanie wybranych treści z serwisów tematycznych. PReal’s w ramach oferty usługi Ochrona Wizerunku monitoruje m.in. wskazane strony oraz usuwa treści naruszające dobre imię.

Czy usuwacie wszystkie opinie z Internetu?

Usuwamy treści stanowiące naruszenia różnego rodzaju. Nie usuwamy opinii, które wzbudzają wątpliwości co do obszaru naruszeń.

Czy gwarantujecie usunięcie wszystkich zleconych do usunięcia opinii?

Nie. Internet to wolne medium, w którym opinia stanowi największą wartość. Nikt nie jest w stanie zagwarantować usunięcia wszystkich komentarzy i opinii w Internecie.

Ile kosztuje usługa?

Usługa Ochrona Wizerunku kosztuje adekwatnie do zaangażowania ekspertów PReal’s. W ramach OW świadczymy różnorodne usługi wchodzące w skład wybranego wariantu. Cena zależy od trzech elementów: czasu realizacji, zakresu świadczonych usług (wariantu usługi) oraz skali problemu. Ceny usługi zaczynają się od 560 zł netto w abonamencie miesięcznym.

Jakie są warianty usługi?

W ofercie PReal’s w ramach usługi Ochrona Wizerunku dostępnych jest 7 wariantów:

o Ochrona korporacji (pakiet OW-6-*),
o Ochrona kompleksowa (pakiet OW-5-*),
o Ochrona zaawansowana (pakiet OW-4-*),
o Ochrona rozszerzona (pakiet OW-3-*),
o Ochrona podstawowa (pakiet OW-2-*),
o Monitoring i analiza (pakiet OW-1-*),
o Audyt (pakiet OW-0-*).

Jaki jest zakres działań we wskazanych usługach?

Zakres działań w obowiązujących wariantach usługi został opisany szczegółowo na podstronie: www.preals.pl/oferta/pr/ochrona-wizerunku/

Jaką macie skuteczność?

Skuteczność usługi zależy przede wszystkim od skali problemu oraz zasięgu negatywnych treści. Skuteczność usługi obliczona została na poziomie 95 procent wszystkich podjętych spraw w 2017 roku.

Co w sytuacji, kiedy Agencja nie usunie danego wpisu?

Brak skuteczności w obszarze usunięcia wpisu nie wpływa na warunki świadczenia umowy. W przypadku braku prawnej możliwości usunięcia treści rekomendujemy Klientom dodatkowe rozwiązania polegające między innymi na depozycjonowaniu negatywnych treści bądź postępowania przed właściwym sądem.

Czy mogę dostać kontakt do firm, z którymi współpracujecie?

Pracujemy na własny rachunek w oparciu o nasz własny know how, a zatem jedyne telefony, które możemy udostępnić to nasze własne.

Czy administrator może przywrócić wpisy po usunięciu?

Administratorzy, którzy szanują przepisy regulujące dobre imię osób i firm usuwają treści bezpowrotnie. Nie zdarzyło się w historii świadczenia usługi byśmy mieli do czynienia z sytuacją, w której treści zostały przywrócone. Owszem spotykamy się z sytuacją, w której hejt wraca w efekcie działań podejmowanych przez osoby za niego odpowiedzialne.

Czy istnieje możliwość usunięcia całego wątku na portalach typu Gowork?

Tak. Istnieje taka możliwość.

Czy usuwacie wpisy, które znajdują się na serwerach zlokalizowanych poza granicami UE?

Podejmujemy działania mające na celu usunięcie wpisów zlokalizowanych poza granicami Polski oraz Unii Europejskiej. Proces jest wyjątkowo skomplikowany, czasochłonny i wymaga dużych nakładów finansowych.

Jakie formy płatności są akceptowane?

Usługa oferowana jest na podstawie umowy i w ramach miesięcznego abonamentu. Wynagrodzenie Agencji naliczane jest na podstawie faktur VAT. Płatność realizowana jest przelewem na konto Agencji.

Czy są ukryte koszty?

Nie. W każdym przypadku Klient zna pełne koszty usługi. Jeśli wymagane są dodatkowe działania spoza pakietu usług wchodzących w skład wybranego pakietu usługi Ochrona Wizerunku listę rekomendowanych działań dodatkowych przedstawiamy do akceptacji Klienta.

Porozmawiaj z ekspertami PReal’s na temat usługi

Powyżej publikujemy listę najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami. Na dodatkowe pytania Klientów odpowiadają pracownicy Działu Obsługi Klienta PReal’s od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Zapraszamy.

Ubezpieczenie na wypadek naruszenia dobrego imienia

W ramach współpracy partnerskiej z firmą ubezpieczeniową oferującą ubezpieczenia specjalistyczne, które swoim zakresem obejmują ochronę ubezpieczonego na wypadek naruszenia dobrego imienia i kosztów związanych z usunięciem szkód związanych z tym naruszeniem, PReal’s jako pierwsza Agencja PR w Polsce oferuje kompleksowe usługi Ochrony Wizerunku. 

Dzięki połączeniu zalet usług Ochrony Wizerunku PReal’s z ochroną ubezpieczeniową Klienci Agencji zyskali profesjonalny pakiet, który na wypadek uszczerbku na wizerunku zapewnia ochronę dobrego imienia i zwrot kosztów poniesionych na jego odbudowę.

Zapraszamy do kontaktu by poznać szczegóły. 

Ubezpiecz wizerunek firmy i zarządu.

Ubezpieczenie oferowane przez partnerów PReal’s zabezpiecza wizerunek firm i ich przedstawicieli na wypadek uszczerbku na dobrym imieniu. Eksperci PReal’s rekomendują ubezpieczenie wizerunku, które na wypadek jego naruszenia pozwala uzyskać odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów.