Profesjonalna komunikacja, trwały wizerunek +48 22 379 79 79 bok@preals.pl

Szkolenia

Szkolenia dla firm

Oferta szkoleń dla małych, średnich i dużych firm PReal’s została przygotowana z myślą o pracownikach i kadrze zarządzającej. Organizujemy zamknięte szkolenia dopasowane do potrzeb organizacji i kompetencji pracowników.

Chcąc zapewnić najwyższą jakość oferowanych usług, program każdego szkolenia dopasowujemy do potrzeb Państwa firmy. By zapewnić Państwu najwyższy poziom nauczania rekomendujemy szkolenia w grupach do 10 osób, a w niektórych przypadkach do 20 osób.

 

Szkolenia szyte na miarę

Każde szkolenie poprzedza cykl spotkań wspomagających określenie potrzeb pracowników Państwa firmy. Oferujemy profesjonalną analizę potrzeb, która jest niezbędna do przeprowadzenia efektywnych szkoleń.

W zależności od potrzeb firm dostosowujemy programy szkoleniowe do specyfiki organizacji. Jeśli oferowane przez nas szkolenia nie spełniają oczekiwań programowych przygotowujemy szkolenia szyte na miarę.

 

Przebieg szkolenia

Szkolenia oferowane przez PReal’s to przede wszystkim praktyczne warsztaty. Proporcje pomiędzy wiedzą teoretyczną a praktyką są idealne. Wiemy, że szkolenia nie są kolejną okazją do nudnych wykładów, to czas, który należy maksymalnie i efektywnie wykorzystać. Lata doświadczenia pozwoliły nam wypracować autorskie metody pracy z grupami szkoleniowymi, które gwarantują satysfakcję. W szkoleniach stosujemy interaktywne metody nauczania, gry i zabawy symulacyjne, scenki, burze mózgów, case study, dyskusje, pracę z kamerą, pracę z emisją głosu, spotkania z psychologami i trenerami osobowości.

Wszystkie szkolenia organizowane są w komfortowych warunkach, wzbogacone są prezentacjami multimedialnymi i materiałami szkoleniowymi w formie papierowej i elektronicznej.

Po zakończeniu projektu badamy Państwa satysfakcję, zbieramy uwagi i sugestie, by oferować usługi na najwyższym poziomie.

Szkolenia w różnej wielkości grupach

  • szkolenia w małych grupach do 10 osób,

  • szkolenia w grupach do 20 osób,

  • szkolenia indywidualne 1 na 1.

Zespół szkoleniowy

Nasz zespół tworzą wybitni specjaliści. Należą do nich: trenerzy biznesu, menedżerowie – praktycy, konsultanci, coachowie, asesorzy i mentorzy, którzy w naszej ocenie dysponują odpowiednią wiedzą i ogromnym doświadczeniem, które pozwalają im wziąć odpowiedzialność za edukację i jej efekty.

Popularne tematy szkoleń

Analiza otoczenia i badania społeczne w procesie tworzenia strategii PR.

Autoprezentacja – sztuka prezentacji – warsztaty z komunikowania.

Asertywność.

Biznes plan.

Budowanie strategii komunikacji w administracji publicznej. 

Budżetowanie działań PR.

Coaching. 

Corporate identity – etapy budowania systemu identyfikacji wizualnej organizacji.

Dialog społeczny – rozwiązywanie konfliktów i sytuacji kryzysowych.

Dobry mendżer – jak czerpać korzyści z konfliktów.

Efektywna praca w zespole i przywództwo.

Efektywne funkcjonowanie w warunkach stresu.

Finanse dla niefinansistów.

Investor relations – budowanie relacji z inwestorami.

Jak dbać o własny wizerunek w firmie – trening menedżerski w zakresie budowania własnego zawodowego wizerunku.

Jak funkcjonuje przedsiębiorstwo, czyli organizacja?

Język wystąpień publicznych – zajęcia z językoznawcą.

Kierowanie zespołem projektowym.

Komunikowanie się między ludźmi.  

Komunikacja nieformalna – elementy e-PR.

Kreatywne rozwiązywanie problemów w organizacji.

Manipulacja i perswazja.

Marketing – narzędzia, instrumenty, zintegrowany system komunikacji marketingowej.

Media relations: praca rzecznika, współpraca z mediami, wystąpienia przed kamerą – na co należy zwrócić uwagę.

Metody wyceny przedsiębiorstw.

Motywacja pracowników – rodzaje motywacji, techniki oddziaływania, ocena pracowników.

Motywowanie pracowników, zarządzanie przez cele.

Mowa i język ciała profesjonalnego rzecznika prasowego.

Nadawanie odpowiednich cech pracy wykonywanej przez pracowników.

Narzędzia marketingu – nowe techologie.

Negocjacje ze związkami zawodowymi – sztuka budowania relacji z otoczeniem organizacji.

Nowoczesne strategie promocji.

Ocena efektywności projektów inwestycyjnych.

Organizacja imprez – praktyczne zasady.

Percepcja, uczenie się, osobowość i postawy.

Postępowanie w sytuacji kryzysowej – case, podczas którego grupa uczestników przeżywa sytuację kryzysową przygotowaną przez coach’a.

Prawne aspekty działalności public relations – prawo autorskie w działaniach PR.

Prawne aspekty e-PR.

Prawne aspekty ochrony marki.

PR w administracji publicznej.

PR wewnętrzny – budowanie spójnego wizerunku wewnętrznego w organizacji.

PR wewnętrzny w administracji publicznej.

Proces podejmowania decyzji indywidualnych, heurystyki.

Psychologia reklamy.

Psychologia zachowań konsumenckich z uwzględnieniem aspektów kulturowych.

Public relations a pojęcia pokrewne (reklama, marketing).

Public relations, czym jest? – zagadnienia podstawowe, warsztat.

Public relations – techniki, narzędzie i metodyka prowadzenia działań.

Public relations w sytuacji kryzysowej.

Redagowanie tekstów PR’owych.

Reklama, oddziaływanie na konsumentów.

Reklama, socjotechnika reklamy.

Rekrutacja, selekcja i ocena pracowników.

Rozwiązywanie konfliktów w organizacji.

Skuteczna komunikacja w zespole.

Skuteczne negocjacje w biznesie.

Skuteczny sprzedawca – szkolenie podnoszące umiejętności sprzedażowe.

Sprostowanie i udzielanie odpowiedzi prasowych.

Strategiczny PR, budowanie strategii działań PR’owych.

Szkolenie medialne – warsztaty pracy z kamerą i mikrofonem (wsparte pracą z językoznawcą).

Sztuka prezentacji.

Sztuka prowadzenia negocjacji.

Sztuka zarządzania konfliktami, rozwiązywanie konfliktów.

Team building – tworzenie relacji w zespole.

Techniki efektywnej sprzedaży w sektorze bankowym.

Trening umiejętności – zarządzanie czasem menedżera.

Tworzenie kampanii PR – zasady, etapy, wdrożenie.

Tworzenie białej księgi – proces przygotowywania i opracowywania zbioru zachowań w sytuacji kryzysowej.

Władza, delegowanie, przywództwo.

Wykaż się – trening umiejętności menedżerskich w zakresie raportowania efektów z działalności PR.  

Wykorzystanie internetu w marketingu.

Wykorzystanie serwisów społecznościowych w promocji marki.

Zarządzanie czasem.

Zarządzanie personelem – budowanie pozycji lidera – komunikacja interpersonalna.

Zarządzanie zespołem projektowym.

Zasady funkcjonowania grup, współpraca z ludźmi. 

Zasady postępowania w sytuacji naruszenia praw firmy, marki, jej zarządu, pracowników poprzez publikacje w mediach.

Zasady rozpowszechniania informacji w public relations.