Profesjonalna komunikacja, trwały wizerunek +48 22 379 79 79 bok@preals.pl

Szkolenie: “Identyfikowanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji kryzysogennych”

Dedykowany program szkolenia w formie warsztatu, którego zakres i szczegółowy program dostosowywany jest do potrzeb każdej firmy i organizacji indywidualnie. Standardem warsztatu są 3 etapy procesu edukacyjnej, które stanowią połączenie teorii z praktyką i oceną. Warsztat przeznaczony jest dla instytucji i przedsiębiorstw państwowych, a także dla sektora prywatnego.

Podstawowe elementy programu

Warsztat składa się z następujących bloków, które zorganizowane są w etapach szkolenia.

Etap 1: teoria

Etap 2: praktyka

Etap 3: follow up (ewaluacja)

Czas trwania

Warsztat trwa 3 dni robocze, po 8 godzin dziennie.

Liczebność grupy

Maksymalna liczebność grupy do 20 osób.

Materiały

Materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatu przygotowywane są przez ekspertów PReal’s. Dopełnieniem materiałów szkoleniowych jest katalog pytań i odpowiedzi, które opracowują eksperci na podstawie obserwacji organizacji, a następnie wykorzystują podczas warsztatu.

Certyfikaty

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia ze wskazaniem kwalifikacji. Wydanie certyfikatu warunkowane jest kryteriami przyjętymi we współpracy ze sponsorem projektu szkoleniowego. Zgodnie z preferencjami sponsora uzyskanie certyfikatu może zostać uzależnione od formy egzaminu, testu lub oceny indywidualnej uczestnika.

Forma

Warsztat w formie zamkniętej, projektowany i organizowany dla ściśle określonej grupy uczestników.


Zobacz także