Profesjonalna komunikacja, trwały wizerunek +48 22 379 79 79 bok@preals.pl

Szkolenie “Wystąpienia publiczne w warunkach stresu”

Dedykowany program szkolenia w formie warsztatu, którego zakres i szczegółowy program dostosowywany jest do każdej firmy i organizacji indywidualnie. Standardem warsztatu są 3 etapy procesu edukacyjnej, które stanowią połączenie teorii z praktyką i oceną. 

Podstawowe elementy programu

Warsztat składa się z następujących bloków, które zorganizowane są w etapach szkolenia.

Etap 1: teoria

Etap 2: praktyka

Etap 3: follow up (ewaluacja)

Czas trwania

Warsztat trwa 2 dni robocze, po 8 godzin dziennie.

Liczebność grupy

Maksymalna liczebność grupy do 10 osób.

Materiały

Materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatu przygotowywane są przez ekspertów PReal’s. Dopełnieniem materiałów szkoleniowych jest seria trudnych pytań, które opracowują eksperci na podstawie obserwacji organizacji, a następnie wykorzystują podczas warsztatu do treningu uczestników.

Certyfikaty

Każdy uczestnik warsztatu otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia ze wskazaniem kwalifikacji. Wydanie certyfikatu warunkowane jest kryteriami przyjętymi we współpracy ze sponsorem projektu szkoleniowego. Zgodnie z preferencjami sponsora uzyskanie certyfikatu może zostać uzależnione od formy egzaminu, testu lub oceny indywidualnej uczestnika.

Forma

Warsztat w formie zamkniętej, projektowany i organizowany dla ściśle określonej grupy uczestników.


Zobacz także