Profesjonalna komunikacja, trwały wizerunek +48 22 379 79 79 bok@preals.pl

Posts Taged analiza

Jak skutecznie chronić wizerunek marki w Internecie?

Skuteczna ochrona wizerunku marki to nie tylko monitoring

Skuteczna ochrona wizerunku możliwa jest wtedy, gdy posiadamy wiedzę jak postrzegana jest marka przez jej najbliższe otoczenie. Ochrona marki zaczyna się od profesjonalnego i skutecznego monitoringu.

Monitoring wizerunku

Monitoring informacji publikowanych w przestrzeni publicznej jest absolutnym obowiązkiem, dzięki któremu dowiadujemy się co sądzą o marce klienci, pracownicy, współpracownicy i kontrahenci.

Analiza sentymentu

Profesjonalny monitoring dostarcza informacji na temat marki, które należy poddać wnikliwej analizie by ocenić ich sentyment. Ocena sentymentu pozwala precyzyjnie zinterpretować zebrane treści.

Planowanie działań

Wynik analizy zebranych informacji pozwala na przygotowanie precyzyjnych rekomendacji działań w obszarze wizerunku, które zbudują i wzmocnią dotychczasowe rezultaty lub pozwolą na podjęcie działań interwencyjnych/naprawczych.

Rzeczywista analiza

Analiza zebranych informacji nie powinna ograniczać się wyłącznie do oznaczenia sentymentu informacji. Ujawnione w przestrzeni publicznej informacje na temat firmy dostarczają bezcennych informacji na temat funkcjonowania organizacji i wskazują niekiedy na problemy organizacyjne, które mogą prowadzić do występowania poważnych kryzysów. Nie należy tych informacji ignorować. Odniesienie ich do organizacji, nawet jeśli wydają się nieprawdziwe, pozwala jednoznacznie likwidować zagrożenia. Profesjonalna analiza zagrożeń na podstawie ujawnionych informacji, a w ślad za nią wdrożenie zmian diametralnie ogranicza ryzyko w obszarze wizerunku.

Interweniowanie i egzekwowanie

Każde naruszenie wizerunku, dobrego imienia, wszelkie przejawy zniesławienia, ujawnione pomówienia powinny być podejmowane przez markę. Opinie i komentarze, które w jednoznaczny sposób naruszają dobre imię firmy należy neutralizować poprzez ich usuwanie lub interakcję z autorem. Bierność wobec działań naruszających wizerunek marki jest jednoznacznym przyzwoleniem.

Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj z ekspertami

Zapraszamy na konsultacje. Nasi eksperci przedstawią Państwu wyczerpujące informacje na temat oferowanych zgodnie z naszymi kompetencjami usług.

Read More