Profesjonalna komunikacja, trwały wizerunek +48 22 379 79 79 bok@preals.pl

Posts Taged etyka

Nowe zasady etyczne w public relations

Organizacja The Global Alliance for Public Relations and Communication Management poinformowała o zakończeniu prac nad zbiorem nowych globalnych zasad etycznych.

„Dzisiaj z radością informujemy, że członkowie Global Alliance i IABC uzgodnili 16 zasad, które powinny być uwzględnione w każdym kodeksie etyki dla naszego zawodu. Z radością ogłaszamy, że zasady te są wspierane przez ICCO, PRCA UK i PRCA MENA. Nasze połączone wysiłki mają zwiększyć profesjonalizację zawodu i promować etyczne postępowanie z pozycji siły” – oznajmił Jose Manuel Velasco, przewodniczący instytucji Global Alliance, która reprezentuje ponad 60 organizacji.

Wśród 16 „uniwersalnych i fundamentalnych” reguł wyróżniono dziewięć przewodnich oraz siedem dotyczących praktyki zawodowej.

Zasady przewodnie

– praca w interesie publicznym,
– postępowanie zgodnie z prawem i poszanowanie różnorodności i lokalnych zwyczajów,
– wolność słowa,
– wolność zgromadzeń,
– wolność mediów,
– uczciwość, prawda i komunikacja oparta na faktach,
– integralność,
– transparentność i jawność,
– prywatność.

Zasady dotyczące praktyki zawodowej

– zobowiązanie do stałego dokształcania się,
– unikanie konfliktu interesów,
– publiczne wspieranie branży,
– szacunek i bezstronność w kontaktach z odbiorcami,
– ekspercka ocena bez gwarantowania wyników działań,
– postępowanie w sposób umacniający branżę,
– profesjonalizm.

Nowe wytyczne zostały opracowane przez przedstawicieli: Public Relations Society of America (PRSA), Canadian Public Relations Society (CPRS), Public Relations Institute of New Zeland (PRINZ), Middle East Public Relations Association (MEPRA), International Communications Consultancy Organisation (ICCO), International Association of Business Communicators (IABC) oraz Public Relations and Communications Association (PRCA) United Kingdom and Middle East North Africa.

PR
Read More