Profesjonalna komunikacja, trwały wizerunek +48 22 379 79 79 bok@preals.pl

Posts Taged ochrona-wizerunku

Niewłaściwe przetwarzanie danych

Niewłaściwe wykorzystanie danych osób lub firm jest podstawą do dochodzenia rekompensaty w postaci zadośćuczynienia. Postępowania te stały się możliwe dzięki nowelizacji przepisów o ochronie danych, która weszła w życie w 25 maja 2018 roku. Obok wyegzekwowania zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, nowe przepisy pozwalają także dochodzić zadośćuczynienia za nielegalne ich wykorzystanie. To szczególnie istotna zmiana w ochronie wizerunku osób i firm, których dane wykorzystywane są do działania na ich szkodę.

Skuteczna ochrona danych osobowych na podstawie przepisów dotyczących naruszenia dóbr osobistych zgodnie z art. 24 oraz 448 Kodeksu cywilnego stała się możliwa po wejściu w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dyrektywa nałożyła istotne obowiązki na administratorów danych, by zapewnić osobom i firmom maksymalną ochronę danych.

Obowiązki administratora danych

1. Prawo do informacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami administrator jest zobowiązany do:
– informowania o zbieraniu, wykorzystywaniu i przetwarzaniu danych.stopniu przetwarzania danych.
– przedstawienia ryzyka z jakim wiąże się z operacjami na danych.
– przedstawienia o przysługujących prawach[AM|P1] : prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
– poinformowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorstwo na podstawie zebranych danych, w tym o profilowaniu; czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym, czy może stanowi warunek zawarcia umowy; o obowiązku pozostawienia danych i ewentualnych konsekwencjach ich nieudostępnienia.
 
2. Prawo dostępu do danych.
3. Prawo sprostowania i usuwania danych.
4. Prawo do sprzeciwu.
5. Prawo do bycia poinformowanym o profilowaniu.

Zgodnie z treścią przepisów prawo do ochrony danych jest dobrem osobistym. Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawa do sądu, osobie, której dane dotyczą, przysługują roszczenia odszkodowawcze względem administratora danych oraz podmiotu przetwarzającego dane w jego imieniu (art. 82 Rozporządzenia).

Dzięki nowym przepisom osoby i firmy, których dane podlegały nielegalnemu przetworzeniu mogą domagać się odszkodowania za naruszenie danych osobowych od administratorów danych.

Jak należy interpretować pojęcie szkody związanej z niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych?

Należy rozpatrywać ją szczególnie szeroko. W każdy przypadku należy brać pod uwagę orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w sposób w pełni odzwierciedlający cele Rozporządzenia. Odszkodowanie, o które wnioskuje poszkodowany przysługuje zarówno za szkody majątkowe jak i niemajątkowe, np. za straty w obszarze wizerunku, dyskomfort wywołany niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych, straty finansowe poniesione w następstwie przestępstw czy wykroczeń popełnionych przez osoby trzecie w wyniku wykorzystania danych. Istotny jest udowodnienie przed sądem wysokość poniesionej szkody, co jest złożonym i skomplikowanym procesem, zwłaszcza w przypadku szkód niematerialnych.

Odpowiedzialność i wina

Odpowiedzialność zarówno administratora danych, jak i podmiotu przetwarzającego dane jest odpowiedzialnością opartą o zasadę winy. Należy pamiętać o tym, że odszkodowanie będzie mogło zostać zasądzone, gdy te podmioty poniosą winę za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody. Ciężar dowodowy oczywiście spoczywa na administratorze danych, który w postępowaniu przed sądem zobowiązany jest udowodnić, że wina nie leży po jego stronie .

To istotna zmiana, która otwiera drogę do rzeczywistego zabezpieczenia interesów osób i firm w zakresie ochrony danych osobowych.

Twoje dane wykorzystywane są nielegalnie?

Specjalizujemy się w ochronie wizerunku i dóbr osobistych osób oraz firm. Prowadzimy postępowania w sprawie nielegalnego wykorzystania danych, w tym postępowania przed sądem o zadośćuczynienie. Zadzwoń, by poznać szczegóły naszych działań.

Nielegalne wykorzystanie danych
Read More

Z cyklu: jak tego nie robić

WirtualneMedia.pl o ochronie wizerunku rękami Warsaw Media House

Wirtualnemedia.pl dzisiaj o ważnej dla nas (firmy) sprawie. Dokładnie 24 maja 2017 roku jeden z pracowników PReal’s otrzymał ofertę na usuwanie negatywnych treści z Internetu, która do złudzenia przypominała pierwowzór, czyli Ochronę Wizerunku PReal’s, która powstała w 2009 roku.

Szkoda, że kopia, którą posłużyła się agencja to tylko stara (i z perspektywy czasu, śmieszna) treść, a nie profesjonalny know-how.

To w jaki sposób sprawa Cisowianki została przeprowadzona przez Warsaw Media House pokazuje, że nie każdy powinien zajmować się PR’em, a już tym bardziej ochroną wizerunku. Internet to wolne medium, anonimowe. Jest pierwszym miejscem, w którym dochodzi do pomówień i zniesławień osób i marek. Naszym zdaniem działania mające na celu zabezpieczenie wizerunku Klientów należy podejmować wobec potencjalnych przestępstw, a nie strzelać na oślep. To zwyczajnie wymaga precyzji.

W przypadku Cisowianki sprawa była “banalnie” prosta, ponieważ firma dysponowała wyrokiem, który jednoznacznie nakazał usunięcie treści. W treści pisma, które trafiło do Internetu, widać klasyczne strzelanie na oślep, typowe kopiuj/wklej, podobnie z resztą jak w ofercie, którą pracownik PReal’s otrzymał 24 maja 2017 roku od WMH.

Szczęśliwie nas skopiowano, a firma WMH nigdy nie była naszym pośrednikiem – Kamil Radomski

Ochrona Wizerunku PReal's

Serdeczne pozdrowiania dla “konkurencji”.

Droga Cisowianka zapraszamy. Profesjonalnie ochronimy Wasz wizerunek.

Więcej o usłudze Ochrona Wizerunku przeczytasz na tej stronie: Ochrona Wizerunku.

 

Ochrona wizerunku korporacji
Read More

PR’owcy powalczą o wizerunek lekarzy

Warszawska Agencja pomoże lekarzom w walce z fałszywymi opiniami oraz treściami naruszającymi dobre imię publikowanymi w znanych i popularnych portalach internetowych. W tym celu eksperci PReal’s przygotowali dedykowaną usługę Ochrony Wizerunku Lekarzy, która pozwala w pełni zabezpieczyć wizerunek profesjonalistów.

 

Nawet 80% treści publikowanych w Internecie jest nierzetelnych, wprost nieprawdziwych, często są to treści bezpośrednio naruszające dobre imię. Naruszenia dotyczą zarówno firm, marek jak i (przede wszystkim) ludzi. Lekarze pozostają w gronie grup zawodowych, które są szczególnie narażone na utratę reputacji, dobrego imienia i w konsekwencji zaufania publicznego. To 5-ta najczęściej obrażana, krytykowana i opiniowana grupa zawodowa.

Branża medyczna jest szczególnie narażona na naruszenia dobrego imienia. Bycie lekarzem to ogromna odpowiedzialność. To w pierwszej kolejności ogromny trud jaki każdy lekarz musi ponieść na etapie nauki, praktyki, a na końcu stażu, by móc zacząć leczyć samodzielnie pacjentów. Rozpoczęcie pracy przez lekarza czyni z niego osobę publiczną, osobę, na której spoczywa odpowiedzialność za życie i zdrowie ludzi. Pozornie praca lekarza wydaje się łatwa, lekka i przyjemna, natomiast w rzeczywistości jest bardzo odpowiedzialna i niesie za sobą ogromne ryzyko, również ryzyko związane z ekspozycją zawodu na publiczny osąd, który często przekształca się w publiczny lincz bez jakichkolwiek zasad, granic i odpowiedzialności – mówi Kamil Radomski, szef warszawskiej agencji PReal’s.

Internet to wirtualne miejsce wspierające poczucie anonimowości, która zachęca Internautów do pełnej „swobody” wypowiedzi. Często ta swoboda jest bardzo źle rozumiana, wykorzystywana i nadużywana. W konsekwencji przeświadczenie o byciu całkowicie anonimowym stanowi przepustkę dla obrażania, stosowania wyzwisk i wulgaryzmów, kłamania, opowiadania historii, których jedynym celem jest niszczenie reputacji i wizerunku ludzi. Ponad 68% Internautów przyznaje się do tego, że hejtuje w Internecie, a zatem decyduje się publikować treści, które mogą stanowić naruszenie dobrego imienia. Krytyką, swobodą wypowiedzi, wolnością słowa czy anonimowością nie można usprawiedliwiać zachowań nienawistnych i destrukcyjnych. Negatywne doświadczenia z lekarzami, szpitalami, czy szeroko rozumianym personelem medycznym nie są automatycznym przyzwoleniem do szargania dobrego imienia ludzi w przestrzeni publicznej i przyzwoleniem do bezkarnego naruszania dobrego imienia.

 

Musimy pamiętać o tym, że istnieje cienka granica pomiędzy krytyką, szczególnie tą pod wpływem emocji, a działaniami łamiącymi dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego i w konsekwencji często prawo. W naszej działalności wykorzystujemy unikatowe umiejętności dostrzegania tej cienkiej granicy. Szanujemy wolność słowa równie mocno jak dobre obyczaje i przepisy prawa polskiego oraz międzynarodowego. W każdej podejmowanej przez nas sprawie znajdujemy równowagę pomiędzy wolnością słowa i wypowiedzi, a dobrym imieniem Klienta. Według nas Internet to jedno z niewielu tak swobodnych, wolnych i ważnych mediów, w którym podobnie jak we wszystkich innych przestrzeniach publicznych należy pielęgnować uczciwe zasady współżycia społecznego oraz respektować przepisy prawa, co oznacza wprost, że nie należy w nim tolerować nienawiści, przemocy, agresji, pomówień i naruszeń dobrego imienia. Niestety świadomość na temat tego czym jest wolność słowa jest zdecydowanie zbyt niska, podobnie jak poziom dzisiejszej publicznej dyskusji – dodaje Radomski.

 

Usługa Ochrony Wizerunku Lekarzy oferowana przez agencję koncentruje się na działaniach prewencyjnych skupionych na monitorowaniu przestrzeni publicznej, analizie gromadzonych treści, rzetelnej oceny sentymentu publikacji oraz podejmowaniu działań interwencyjnych mających na celu zabezpieczenie dobrego imienia lekarzy wobec treści naruszających dobre imię.

Skrupulatnie analizujemy sentymenty publikacji i w każdym przypadku, który w naszej profesjonalnej ocenie narusza dobre imię lekarzy podejmujemy interwencje. Dzięki mądremu dialogowi większość podejmowanych przez nas spraw nie wymaga interwencji policji, prokutratury czy postępowań przed sądami. 5% spraw, którymi się zajmujemy swój finał znajduje w naszej ocenie niepotrzebnie w sądach, z czym wiążą się odszkodowania i zadośćuczynienia sięgające nierzadko kilkuset tysięcy złotych – podsumowuje Radomski. Niemniej pozostajemy zdeterminowani w swoich działaniach i skrupulatnie dochodzimy roszczeń w imieniu Klientów w sądach – kończy.

Lekarze, którzy borykają się z sytuacjami, w których naruszane jest ich dobre imię w znanych i popularnych portalach mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji z ekspertami działającymi na terenie całej Polski. Szczegółowych informacji na temat zakresu działań udzielają pracownicy dostępni pod numerem telefonu +48 22 379 79 79 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lekarze@preals.pl

Materiały do pobrania

Logotyp usługi Ochrona Wizerunku LekarzyKomunikat prasowy (PDF)Logotyp PReal’s
Ochrona Wizerunku Lekarzy
Read More

(Nie)nowa usługa

Usuwanie negatywnych treści w nowej odsłonie

Od 1 sierpnia 2017 roku oferujemy Państwu nową wersję profesjonalnej usługi Ochrony Wizerunku. Od teraz Ochrona Wizerunku to 7 zupełnie nowych wariantów idealnie dopasowanych do potrzeb Klientów. 

Ochrona Wizerunku

Ochrona Wizerunku to kompleksowa usługa zabezpieczająca dobre imię osób, marek, firm i instytucji oraz produktów i usług przed nieuczciwą konkurencją, hejtem oraz agresją w Internecie. Ochrona Wizerunku to zestaw działań monitorujących, prewencyjnych oraz interwencyjnych, których zastosowanie wpływa pozytywnie na wizerunek Klienta.

Warianty usługi

Ochrona Wizerunku to specjalistyczna usługa oferowana przez wyspecjalizowaną Agencję PR. W ramach dostępnych wariantów Ochrony Wizerunku świadczymy doskonale dobrane zestawy usług, które zapewniają maksymalną dostępność oferty PReal’s.

 • Ochrona Wizerunku – wariant ochrona korporacji

 • Ochrona Wizerunku – wariant ochrona kompleksowa

 • Ochrona Wizerunku – wariant ochrona zaawansowana

 • Ochrona Wizerunku – wariant ochrona rozszerzona

 • Ochrona Wizerunku – wariant ochrona podstawowa

 • Ochrona Wizerunku – wariant monitoring i analiza

 • Ochrona Wizerunku – wariant audyt wizerunku

Wachlarz usług dostępnych w ramach wariantów

 • Audyt wizerunku

 • Archiwizacja pozytywnych i negatywnych treści

 • Usuwanie negatywnych treści

 • Optymalizacja SEO

 • Konsultacje prawne

 • Konsultacje PR

 • Reprezentacja sądowa oraz prawna

 • Monitoring

Więcej informacji

Porozmawiaj z ekspertami na temat wizerunku

Wizerunek wymaga stałych działań prewencyjnych i interwencyjnych na wypadek kryzysów. Porozmawiaj z ekspertami PReal’s na temat możliwości ochrony wizerunku osób, marek, produktów i usług.

Dodatkowe informacje na temat usługi znajdziecie Państwo na stronie www.preals.pl/oferta/pr/ochrona-wizerunku/

Dodatkowe pytania proszę kierować do Biura Obsługi Klienta: +48 22 379 79 79, bok@preals.pl 

Ochrona wizerunku
Read More